Administrasjon / fellestjenester
Bolig

Servicesenteret

Havnegata 9.

Åpningstider:

Mandag - torsdag 09.00-15.00

Fredag 09.00-14.00.

Epost: harstad.bolig@samskipnaden.no 

Tlf. 770 58 157

 

Krisesituasjoner og innlåsningstjeneste utenom arbeidstid

Ta kontakt på telefon 90 20 29 44 / 90 01 36 49

Kafé
Forespørsler og bestillinger sendes til epost: harstad.kafe@samskipnaden.no Telefon: 770 58 185                                                                                  
Helse og rådgivinga

Vi ber om at alle førstehenvendelser til Studentrådgivinga gjøres til vår ekspedisjon og ikke direkte til rådgiver.

Epost: radgiving@samskipnaden.no

Merk e-post med studiested eller oppgi dette ved bestilling av time over telefon.

Tlf: 77 64 90 50

Besøksadresse:
Havnegata 9

Studentliv og trening

Epost: harstad.velferd@samskipnaden.no