Hovedkontor
Teorifagbygget hus 2
9037 Tromsø

Åpningstider: 09.00 - 15.00

Spørsmål vedrørende barnehageavgift Rita Heimland
Tlf: 77 64 90 01
E-post: rita.heimland@samskipnaden.no

 

 

Kontaktinformasjon til barnehagene finner du på den enkelte barnehages nettsider.