Ledige stillinger

  • Studentkafeene søker etter tilkallingsvikarer og ekstrahjelper. Arbeidstid både dagtid og ettermiddag. Studenter oppfordres til å søke.

    Spørsmål kan rettes til Kenneth Kristoffersen 77649045. Søknad med CV og søknad sendes til Kenneth.Kristoffersen@samskipnaden.no 

    Søknadsfrist:
    Mandag, 25. august 2014