Ledige stillinger

  • Studentkafeene søker etter tilkallingsvikarer, vikarer i lengre engasjement og ekstrahjelper. Arbeidssted: Tromsø. Arbeidsoppgaver: Produksjon, anretning, kassabetjening og renhold. Du må kunne jobbe både i team og selvstendig. Arbeidstid både dagtid og ettermiddag. Spørsmål kan rettes til Kenneth Kristoffersen, tlf. 77649045. Søknad med CV sendes kenneth.kristoffersen@samskipnaden.no snarest. Søknadsfrist 31.12.2014.
    Søknadsfrist:
    Onsdag, 31. desember 2014