Ledige stillinger

 • Studentkafeene søker etter tilkallingsvikarer, vikarer i lengre engasjement og ekstrahjelper.

  Arbeidssted: Tromsø.

  Arbeidsoppgaver: Produksjon, anretning, kassabetjening og renhold.

  Du må kunne jobbe både i team og selvstendig. Arbeidstid både dagtid og ettermiddag. Spørsmål kan rettes til Kenneth Kristoffersen, tlf. 77649045. Søknad med CV sendes kenneth.kristoffersen@samskipnaden.no snarest. Søknadsfrist 31.12.2014.

  Søknadsfrist:
  Onsdag, 31. desember 2014

 • Arbeidet består i rengjøring av Studentidrettshallen Kraft på Campus Tromsø. Studentidretten i Tromsø har i overkant av 2300 medlemmer fordelt på to anlegg. Vi ønsker oss en kollega som har erfaring fra renholdsyrket. Du må ha evne til å jobbe selvstendig, samtidig som du er en lagspiller som samarbeider for å yte og utvikle best mulig service for studenten.

  Arbeidsoppgaver:

  •Daglig renhold

  •Periodisk renhold

  •Vedlikehold av gulv

  Søknadsfrist:
  Fredag, 2. januar 2015

 • Eiendom søker avdelingsleder drift. Avdelingsleder har leder- og driftsansvar for hele eiendomsmassen som omfatter drift av bygninger, tekniske anlegg og uteareal. Kontorsted er Alta eller Tromsø, avhengig av søker.

  Arbeidsoppgaver:

  •Bidra til ett godt forhold mellom samskipnaden og kundene

  •Lede avdelingen og driftsenheten, herunder personalansvar for driftsledere

  •Budsjett/økonomiansvar inkludert rapportering

  •Systematisere og tilrettelegge for drift og vedlikeholdsoppgaver

  •Følge opp og videreutvikle eiendommenes internkontrollsystem

  Søknadsfrist:
  Søndag, 4. januar 2015