Samskipnaden overtar gulvvasken på storkjøkken

Er dere 10 eller flere som deler kjøkken? Nytt av året er at Samskipnaden overtar renholdet av kjøkkengulvene.

Dramsvegen Panorama og Breivika studentboliger har allerede nytt godt av ordningen siste halvår i 2016. Og fra 1. januar 2017 er ordningen utvidet til også å gjelde felleskjøkkenene på Prestvannet og Åsgårdvegen studentboliger.

Bedre tilbud, ingen økning i husleie

Husleien vil ikke øke på grunn av dette, så det betyr at mange av våre beboere får et bedre tilbud for samme pris fra og med i år.

Dersom du har spørsmål til den nye ordningen kan du kontakte Kjerstin som er studentenes Trivselskoordinator

Siste nytt

Mørketidskafeen

BBC-journalister lagde podcast fra mørketidskafeen

Gjør mørketiden noe med søvnmønsteret vårt? Har det noe å si om du er en morgenperson eller et B-menneske? 

Miljøfokus

Samskipnaden satser på miljøbiler

Som en del av en større miljøsatsing, har Norges arktiske studentsamskipnad nå kjøpt inn tre el-biler.

FNs bærekraftsmål

Nye kaffekort i våre kafeer

Vi har i samarbeid med SAIH - Tromsø og "Verdens beste nyheter" laget nye kaffekort til våre kafeer, som forteller deg om FNs bærekraftsmål