Vi har ledige plasser på samisk avdeling

Vi har ledig plass for tre barn over tre år på Gimle studentbarnehages samiske avdeling.

Gimle studentbarnehage ligger nært campus i et fint naturområde. Studentbarnehagen består av fire avdelinger med aldersinndelte grupper, og har kapasitet på til sammen 63 barn. En av avdelingene, Gearpmaš, er forbeholdt barn med samisk bakgrunn - og det er her vi har ledig plass til tre barn. Her får barna utvikle sitt samiske språk og oppleve stolthet over kulturen sin. Barnehagen har et stort og variert uteområde som brukes til lek, utforsking og fysisk aktivitet hver dag hele året.

Ved spørsmål kan du kontakte styrer i Gimle studentbarnehage


Søk nå!

Det er felles søknads- og opptakssystem for alle barnehagene i Tromsø kommune. Du kan søke både studentbarnehage og kommunal barnehage via en felles søkerportal. Alle søkere med norsk personnummer kan søke via den kommunale søknadsportalen

Siste nytt

Mørketidskafeen

BBC-journalister lagde podcast fra mørketidskafeen

Gjør mørketiden noe med søvnmønsteret vårt? Har det noe å si om du er en morgenperson eller et B-menneske? 

Miljøfokus

Samskipnaden satser på miljøbiler

Som en del av en større miljøsatsing, har Norges arktiske studentsamskipnad nå kjøpt inn tre el-biler.

FNs bærekraftsmål

Nye kaffekort i våre kafeer

Vi har i samarbeid med SAIH - Tromsø og "Verdens beste nyheter" laget nye kaffekort til våre kafeer, som forteller deg om FNs bærekraftsmål