Vi har ledige plasser på samisk avdeling

Vi har ledig plass for tre barn over tre år på Gimle studentbarnehages samiske avdeling.

Gimle studentbarnehage ligger nært campus i et fint naturområde. Studentbarnehagen består av fire avdelinger med aldersinndelte grupper, og har kapasitet på til sammen 63 barn. En av avdelingene, Gearpmaš, er forbeholdt barn med samisk bakgrunn - og det er her vi har ledig plass til tre barn. Her får barna utvikle sitt samiske språk og oppleve stolthet over kulturen sin. Barnehagen har et stort og variert uteområde som brukes til lek, utforsking og fysisk aktivitet hver dag hele året.

Ved spørsmål kan du kontakte styrer i Gimle studentbarnehage


Søk nå!

Det er felles søknads- og opptakssystem for alle barnehagene i Tromsø kommune. Du kan søke både studentbarnehage og kommunal barnehage via en felles søkerportal. Alle søkere med norsk personnummer kan søke via den kommunale søknadsportalen

Siste nytt

Lunsjforedrag på Markedet 29. september

MAT & PRAT - Det uperfekte liv

Vi fortsetter vår lunsjforedragserie, og denne gangen samarbeider vi med Forskningsdagene. Foredragsholder fredag 29. september er Jonas Jakobsen, temaet er verdier.

Alle har fått tak over hodet

Ingen studenter igjen på midlertidig overnatting!

Eksamenslokalet på Åsgårdvegen studentboliger er nå tømt for madrasser! Vi gleder oss over at alle studenter studenter som har bodd på midlertidig overnatting nå har fått tak over hodet

Sammen gjør vi en forskjell

Miljøkoppen redder faktisk verden, litt

At studenter flest deler vårt fokus på miljø visste vi fra før, og det er virkelig gøy å se det i praksis også!