SøkMin side
Bolyst Samskipnaden Foto Orjan Marakatt Bertelsen 498 1200px
Aktuelt

8 tips til en god barnehagestart

For å gjøre oppstarten så god som mulig har studentbarnehagenes pedagogiske ledere laget en liste med tips til hva foreldre kan gjøre for å sikre en god barnehagestart for sitt barn.

Det å levere i barnehage for første gang er ingen spøk. For å gjøre oppstarten så god som mulig har studentbarnehagenes pedagogiske ledere laget en liste med tips til hva foreldre kan gjøre for å sikre en god barnehagestart for sitt barn.

1. Sett deg godt inn i informasjon fra barnehagen.
Du finner god informasjon om hver enkelt barnehage på samskipnaden.no/barnehager

2. Besøk barnehagen før oppstart!
Delta i bli kjent gruppe dersom barnehagen arrangerer dette. Her kan du bli kjent med personalet, barnehagen og foreldre i samme situasjon. Still spørsmål – ingen spørsmål er dumme!

3. Snakk med barnehagens kontaktperson.
I tilvenningsperioden har barnehagen en egen kontaktperson til hvert barn. Kontaktpersonen har som oppgave å gjøre dere kjent og trygg i barnehagen og overtar gradvis ansvaret for mat, stell osv. Si ifra dersom du synes det går for fort eller dersom du trenger mer støtte underveis! Sørg for åpen dialog med barnehagen – du kjenner barnet ditt best og barnehagen har erfaring med tilvenning.

Breivika hverdagfullformat 13 1200px
Breivika hverdagfullformat 03 1200px
Breivika hverdagfullformat 20 1200px

4. Dersom du inviteres til foreldremøte før oppstart, møt opp!

5. Øk tid i barnehagen gradvis.
De første dagene i oppstartperioden oppleves forskjellig fra familie til familie. Noen barn er klare fra første dag, mens andre trenger mer tid. I denne perioden er det veldig bra dersom barnet kan ha kortere dager, den første dagen gjerne på rundt 2 timer og så øke gradvis etter hvert.

6. Dersom du opplever overgangen til barnehage som utfordrende, jobb med egne følelser.
Sett ord på det du engster deg for overfor personalet og vær positiv overfor barnet. Barn blir gjerne fortere trygge dersom foreldrene er positive til det nye.

7. Vær forberedt på at barnet ditt kan gråte når du går fra barnehagen.
Vit at barnehagen har lav terskel for å ringe dere dersom vi opplever at barnet ikke er trygg nok til at du forlater. Vi ringer også gjerne for å fortelle om det dersom alt går fint. Er du engstelig, ring barnehagen!

8. Barnehagen er et fellesskap.
Vi i barnehagen strekker oss så langt vi kan for å møte dere på ønsker og behov, men samtidig er det viktig at vi alle fokuserer på barnehage som et fellesskap der relasjoner med andre små og store mennesker er av stor betydning.


Oppdatert 24.08.2023

Til toppen