Serveringssteder
Søk bolig
Min side

Halvparten av studentene sliter psykisk 

Mandag 26.april ble tilleggsundersøkelsen til Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) offentliggjort. Halvparten av de spurte studenter opplever alvorlige psykiske symptomplager, og flere savner kontakt med medstudenter. I 2018 viste tallene at 32 prosent av studentene slet med alvorlig psykiske plager. I år er tallet på hele 45 prosent.  

Studenthelse


Tromsø,Alta,Harstad,Narvik,Hammerfest,Svalbard

Elia pellegrini lq T Xl TN Ko5 I unsplash 16x9 1200px

SHoT gjennomføres av Samskipnadene, vanligvis hvert 4. år. I år ble det sendt ut en kortere versjon av undersøkelsen, for å kartlegge hvordan pandemien har påvirket studentene. Covid-19 har, som mange forventet, forverret studentenes psykiske helse betydelig.  

- Årets undersøkelse bekrefter at studentene opplever digital undervisning som vanskelig. Mange har flyttet til ny, ukjent by og mangler nettverk, og blir sittende på hybelen med egne tanker, sier avdelingsleder Helse Tromsø, Bente Bjørkly Høiseth.  

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse

Ifølge undersøkelsen, opplever 57 % av studentene ved Norges arktiske studentsamskipnad at de har moderate til alvorlige psykiske plager, sammenliknet med 43 % i 2018. De vanligste plagene som oppleves er angst og depresjon. 22 % av studentene opplyser at de har søkt hjelp for psykiske vansker, mot 15 % i 2018.

Ensomhet og følelsen av isolasjon har også økt betraktelig. 37 % av studentene føler seg ensomme, kontra 23 % i 2018. 29 % av studentene føler seg isolert, mot 18 % i 2018. Hele 78 % av studentene opplyser at de savner kontakt med medstudenter.  

- Som vi fryktet og trodde, så ser vi at studentene savner hverandre og de sosiale møteplassene. Heldigvis er vi godt i gang med lavterskeltiltak gjennom regjeringens studentpakke, hvor 60 studenter skal lage arrangementer og aktiviteter for andre studenter, sier administrerende direktør Hans Petter Kvaal.   

Overnevnte tall for Norges arktiske studentsamskipnad er noe bedre enn landsgjennomsnittet. Dette kan sees i sammenheng med at våre studenter er mer på campus enn studentene på landsbasis.  

Helse,

Mat og drikke

Kontakt Studentrådgivinga

Finn adresse, kontaktinformasjon og åpningstider til studentrådgivinga på ditt campus.

Tromsø,Alta,Harstad,Narvik,Hammerfest,Svalbard

Fysisk helse også påvirket

At den fysiske helsen til studenten også er betydelig påvirket av pandemien er kanskje mindre forventet. Studentene vurderer sin egen helse betydelig dårligere i 2021 sammenliknet med 2018. Søvnvansker har økt spesielt, og 43 % av studentene sier de har søvnproblemer, mens i 2018 var dette tallet kun 32 %. 

Når det gjelder hvordan studentene opplever egen fysiske helse, vurderer 74 % av studentene sin egen fysiske helse som god eller svært god, mens dette tallet var på 78 % i 2018. De som søker hjelp for fysiske plager, har økt til 46% i 2021 fra 44 % i 2018.  

Noe vi ser, er at menn søker hjelp i mye mindre grad enn kvinner, både når det gjelder fysiske og psykiske helseplager. Også når de selv rapporterer plagene sine som betydelige.  

- Dette er gjenkjennbart fra før korona, og gjelder for helsetjenester generelt, sier Høiseth.   

Om SHoT-undersøkelsen

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) kartlegger studentenes helse og trivsel i bred forstand, med hovedvekt på psykososiale forhold. Dette er Norges største studentundersøkelse om temaet. Så mange som 50 055 studenter svarte på SHoT-undersøkelsen i 2018.  

SHoT tilleggsundersøkelse 2021 ble gjennomført i mars og april. Formålet var å kartlegge hvordan studentenes helse- og trivselsituasjon har vært det siste året. Dette er en kortere undersøkelse med et utvalg av temaer som skal fange opp forhold knyttet til koronapandemien.  

Ti studentsamskipnader deltok, og til sammen representerer dette 71 % av alle studenter på norske universitet og høgskoler. Undersøkelsen er en oppfølging av SHoT 2018.  

Undersøkelsen gjennomføres av Folkehelseinstituttet på oppdrag fra studentsamskipnadene SiO, Sammen og Sit.  

SHoT undersøkelsen

Er du interessert i resultatene? Disse kan du lese her.

Asgardveien Samskipnaden 031 1200px 2 new

Hjelp jeg har ikke fått studentbolig til studiestart, hva gjør jeg?

Aktuelt fra Samskipnaden

Eksamensangst student eksamen angst nervøs

Eksamensangst – hva er det og hvordan ta kontroll