SøkMin side
Group of youth
Aktuelt

Semesteravgiften - Hva går pengene til?

Semesteravgiften er en lovpålagt avgift for studenter i Norge. Noen lurer sikkert på hva disse pengene går til. Her får du svaret!

Fakta først

Alle studenter må betale semesteravgift for å ta eksamen. Det er Studentsamskipnadenens oppgave er å ta seg av studentenes velferdsbehov på de ulike campuser, og Norges arktiske studentsamskipnad har ansvaret for velferdstilbudet til alle studenter som er tilknyttet UiT. Semesteravgiften går derfor ikke til UiT, men til Samskipnaden.

I tillegg til semesteravgiften, er det også mulig å legge til 40 kroner som er en frivillig støtte til Studentenes- og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH).


Fra studenter til studenter

En liten andel av semesteravgiften går til å dekke medlemsavgiften til Norsk studentorganisasjon (NSO), som er en nasjonal interesseorganisasjon for studenter ved norske høyere utdanningsinstitusjoner.

Resten fordeles over Samskipnadens tjenester for studenter, som bolig, barnehage, helse, idrett, mat & drikke og studentliv, på alle campuser Samskipnaden er representert: Longyearbyen, Hammerfest, Alta, Narvik, Harstad og Tromsø.

Bålplass


Ingen fadderuke uten semesteravgift

Den største enkeltposten fra semesteravgiften settes av til studentdrevet studentvelferd. Dette betyr at en andel av semesteravgiftsmidlene går til Studentparlamentet ved UiT, som igjen fordeler midlene etter søknad fra de ulike studentorganisasjonene ved UiT.

I løpet av et vanlig år er det omtrent 40 studentorganisasjoner som mottar semesteravgiftsmidler gjennom direkte tildeling fra studentparlamentet. Blant de største mottakerne finner vi DebutUka i Tromsø, Fadderuka i Finnmark, Velferdstinget i Harstad og Narvik, Tromsøstudentenes Idrettslag (TSI), Studenthuset City og Studentsamfunnet Driv. Også et bredt spekter av mindre foreninger mottar støtte.

I tillegg gir Studentparlamentet årlige tildelinger av semesteravgiftsmidler til studentdemokratiene ved de enkelte fakultet på UiT.

DebutUka_2017


Hva er studentvelferd?

Samskipnadens oppgave er å sørge for at studentene opplever mestring, trivsel og trygghet i studietiden. Semesteravgiften gir blant annet Samskipnaden mulighet til å gi studenter et godt studenthelsetilbud gjennom Studentrådgivinga – et gratistilbud innen psykisk helse, dekke deler av barnehageprisene, drifte studentpuber, ansette velferdskoordinatorer, gjøre investeringer i idrettsanlegg og studenthus, samt gi midler til å gjennomføre andre sosiale og kulturelle arrangementer for studentene.

TSI_stand

Oppdatert 18.01.2024

Til toppen