SøkMin side
3 myter om studentkollektiv 04
Aktuelt

Tre myter om å bo i studentkollektiv

Mange studenter vurderer å bo i kollektiv for å spare penger og ha en sosial boform, men det finnes også en del myter rundt det å dele bolig med andre. Vi har derfor utfordret Trivselvert Jessie, som bor i kollektiv med 15 (!) andre, til å snakke om tre vanlige myter rundt det å bo i kollektiv og gi oss et bilde på hvordan hun faktisk opplever det.

Myte nr. 1

Man deler bad med 1 million mennesker!?

Du er ikke alene om å tenke at man alltid må stå i dokø og dele bad med en flokk av mennesker når man bor i kollektiv. Dette avhenger selvfølgelig av hvilken type studentbolig man bor i.

Jessie svarer: - På noen steder, som på Dramsvegen Panorama der jeg bor, har man egne bad på rommet. I andre tilfeller deler man bad med to eller tre personer. Det er sjelden man deler bad med flere enn det, med mindre det er snakk om en stor fellesgarderobe i etasjene.

Myte nr. 2

Det er alltid rotete på kjøkkenet!

Jessie svarer: - Det ER sant at kjøkkenet kan bli rotete når flere lager mat samtidig, men det er også mange som lager mat på ulike tidspunkter og som har god orden på kjøkkenet. For å unngå rot, har mange studentkollektiv hengt opp lapper på kjøkkenet med regler for rydding og oppvask. Så lenge alle passer på å følge disse reglene, kan man unngå rot på kjøkkenet og ha et ryddig felleskjøkken.

Tips fa trivselsverten: Planlegg middagen til utenom «rushtid», da får du ofte stå i fred og slappe mer av med matlagningen.

Myte nr. 3

Mye bråk!

Mange tror at det er mye bråk når man bor i kollektiv, men det er ikke alltid tilfellet.

Jessie svarer: - De fleste tar hensyn til hverandre og viser respekt for naboer og medboere. Skulle det likevel bli litt bråkete, er det enkelt å ta opp dette med trivselsverten eller gi beskjed direkte til de man bor med.

Trivselsverten legger også til at en av fordelene med å bo i studentbolig er at det er sosialt, så LITT fest og bråk blir det, jo.
Bolyst Samskipnaden Foto Orjan Marakatt Bertelsen 29 1600px
Bolyst Samskipnaden Foto Orjan Marakatt Bertelsen 542 1600px
Bolyst Samskipnaden Foto Orjan Marakatt Bertelsen 323

Konklusjon: Ja, men nei?

Å bo i studentkollektiv er en sosial og rimelig boform, og det finnes helt klart noen oppfatninger rundt det å dele bolig med andre gjør at det høres mindre attraktivt ut – men kanskje er det faktisk en veldig lærerrik erfaring eller rett og slett ikke reelt? Med litt godvilje fra alle, kan man ha en hyggelig og trivelig boform sammen med i samme livssituasjon. Ikke minst bygger man relasjoner og lærer å ta hensyn, bli kjent med og forholde seg til andre – som en av våre tidligere beboere har sagt selv:

"Det er billig, sosialt, trygt og man lærer mye om å bo alene selvom man bor med andre! Flott førsteplass å bo for de som kommer rett ut hjemme fra."

Faktaboks: Hva er en trivselsvert?

  • Trivselsvertene er studenter som selv bor i studentboligen, ansatt av Samskipnaden for å være et bindeledd og (en positiv) kontaktperson mellom de øvrige beboerne og oss.
  • Deres primære oppgave er å ha kontakt med beboerne og å skape trivsel og et godt og sosialt bomiljø i studentboligen.
  • Blant oppgavene er blant annet å ta initiativ til sosiale sammenkomster og beboermøter/kjøkkenmøter.
  • Trivselsvertene som er ansatt på flere enn ett kjøkken, har også ansvar for å fordele fellesoppgaver der.

Her finner du en oversikt over trivselsvertene (kun i Tromsø)


Oppdatert 11.04.2024

Til toppen

Aktuelt fra Samskipnaden

Se alt fra aktuelt