Det praktiseres samordnet opptak i kommunale og private barnehager i Alta, noe som innebærer at det kun finnes en venteliste. Det kan søkes plass ved inntil 3 barnehager i prioritert rekkefølge, og det registreres en søknad for hvert enkelt barn.

Vi oppfordrer alle som ønsker å søke barnehageplass hos oss til å sende inn en elektronisk søknad. 

Søknaden registreres her

Hovedopptak 01.mars
I hovedopptaket tildeles plasser som blir ledige i august til barn med lovfestet rett til plass i barnehage. Man må ha registrert sin søknad innen søknadsfristen for å oppfylle retten til plass.

Foreldre til barn som fyller ett år i september, oktober eller november, må også huske å søke innen fristen som er 1. mars hvert år. Foreldrene må i søknaden om barnehageplass, oppgi ønsket oppstartsmåned. Selv om retten til plass først vil inntre i september, oktober eller november, kan barnehagen velge å tilby barna plass tidligere.

Hovedopptaket avsluttes når alle barn med lovfestet rett har fått tilbud, og det åpnes for supplerende opptak. Det vil si at ved ledig kapasitet tar vi inn barn hele året!