Du kan søke barnehageplass hele året, men du må søke innen 1.mars for å komme med i hovedopptaket.

Søk elektronisk her

Tilbud om barnehageplass kommer via e-post til hovedsøker. Det er derfor viktig at dere oppgir korrekt e-postadresse.

OBS! Fom 13.08.18 avvikles vår samiske base og omgjøres til en 0-3 års base. Det vil da ikke lenger være en samisk base hos oss.

Tilbud om barnehageplass

Studenter prioriteres ved opptak. Ved ledig kapasitet tildeles andre søkergrupper plass. Barnehageplassen beholdes til barnet begynner på skolen. 

Overflytting
Dersom du ønsker overflytting til annen barnehage i kommunen må dette søkes om innen 01.mars.
Det henges ut lister og skjemaer på hver base i barnehagen med en tidligere frist.
Overflyttinger grunnet ønske om annen barnehage behandles samtidig som det samordnede opptaket.
Dokumentasjon
Informasjon om studentstatus etterspørres årlig.
 
Oppsigelse
Studentbarnehagene har 1 måneders oppsigelsesfrist. Barnehageplassen sies opp via din side på søknadsweben med 1 måneders varsel fra den 1.måned. Frist for oppsigelse i vårsemesteret er 1.mars, med siste dag i barnehagen 30. april. Det er 1 betalingsfri måned i året. Pr. tiden er det halv betaling juli og august. Det er fint om du også gir et skriftlig varsel direkte til barnehagen om oppsigelse.

Dersom du er ny student, har takket ja til studentbarnehageplass og likevel ikke skal begynne å studere ved UiT, må du si opp barnehageplassen umiddelbart etter brev fra samordnet opptak i juli. Dersom du sier opp før oppstart av nytt barnehageår, vil du ikke måtte betale i oppsigelsestida. Dersom du ikke sier opp plassen eller sier opp plassen etter barnehageårets oppstart, må du betale for plassen i oppsigelsestiden. (Se barnehageruta for dato for årets oppstart - som oftest i midten av august)

Logg deg på Min side for å kunne si opp plassen.