Studentboligene 
Follumsvei 4 Nyland inngang F

E-post: alta.bolig@samskipnaden.no

Tlf: 78 45 05 25

 

Krisesituasjoner og innlåsingstjeneste utenom arbeidstid: Securitas AS, tlf. 951 81 711

Øvrige spørsmål om bolig utenom arbeidstid: Magnus Hammari, tlf. 913 84 377

Vaktmester
Trivselsverter

Trivselsvertene fungerer som bindeledd mellom beboerne og Samskipnaden. De skal bidra til å ivareta et godt bomiljø og arrangere ulike sosiale sammenkomster for beboerne.

Trivselverter Komsa:

 

Trivselsverter Nyland:
 

Renhold

Ta kontakt med boligkontoret

Husk at du ikke må sende sensitive personopplysninger via skjema på nettsidene våre. Dette inkluderer blant annet helseopplysninger om deg selv og andre. Samskipnadens personvernserklæring.
.