Fastlege

Alle studenter som flytter til Alta har rett til fastlege her uten å melde flytting til folkeregisteret. Vi anbefaler å skaffe deg fastlege i Alta. Les mer om bytting av fastlege. 

Studenter som har flyttet innenfor Norge, og meldt flytting til folkeregisteret, kan få tilbake tidligere fastlege om de flytter tilbake til opprinnelig kommune innen tre år, dette gjelder også selv om listen til din tidligere fastlege er full.
Et fastlegebytte er gyldig fra førstkommende måned. Dersom du trenger time hos lege i mellomtiden er det Alta kommunale legevakt du skal henvende deg til.

Les mer om rett til fastlege her.

Studenter uten fastlege i Alta kan bruke Alta kommunale legevakt som er åpen for disse hele dagen, deres telefonnummer er 116 117. For personer med fastlege og som trenger legehjelp etter kontortid er legevakta åpen fra kl 1600 og hele dagen i helger/høytider.

 

Vaksiner

Dersom du har spørsmål ang vaksiner kan du kontakte vaksinasjonskontoret i Alta kommune.

 

Kontaktinformasjon

Kontaktinformasjon Legevakt:

Besøksadresse: Markveien 31, 9510 Alta
tlf: 116 117 eller 78 45 75 30 (benyttes hvis du f.eks ikke er i Alta men ønsker å nå legevaktsentralen her).

Ved akutt fare for liv og helse: Ring 113  

Lege og helsetjenester i Alta.