Fastlege

Alle studenter som flytter til Alta har rett til fastlege her uten å melde flytting til folkeregisteret.
Studenter som har flyttet innenfor Norge, og meldt flytting til folkeregisteret, kan få tilbake tidligere fastlege om de flytter tilbake til opprinnelig kommune innen tre år, dette gjelder også selv om listen til din tidligere fastlege er full.

Informasjon om rett til fastlege

Dersom du skal oppholde deg i Alta over lengre tid anbefales du å skaffe deg fastlege i Alta. Dersom du ønsker å bytte fastlege i Alta, kan du lese mer om dette her.

Et fastlegebytte er gyldig fra førstkommende måned, dersom du trenger time hos lege i mellomtiden er det Alta kommunale legevakt du skal henvende deg til. Studenter uten fastlege i Alta kan bruke Alta kommunale legevakt. Daglegevakten er åpen fra 08.00 til 16.00 alle hverdager. Det er ordinær legevakt på hverdager fra 16.00 til 08.00 dagen etter, og hele døgnet lørdag, søndag og helligdager.

For studenter med fastlege og som trenger legehjelp etter kontortid er legevakta åpen fra kl 1600 og hele dagen i helger/høytider.

Legevakta i Alta.

Vaksiner

Dersom du har spørsmål ang vaksiner kan du kontakte vaksinasjonskontoret i Alta kommune.

 

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Markveien 31, 9510 Alta
tlf: 116 117

 

Ved akutt fare for liv og helse: Ring 113  

Lege og helsetjenester i Alta.