Mestringskurs for pårørende

Glad i noen som sliter?

Mange har noen i familien eller gode venner som sliter. Å oppleve at noen som står deg nær har rusproblemer og/eller psykiske vansker, er ofte svært vanskelig. Fortvilelse, frykt, uro og skam er følelser som kan oppstå hos pårørende.

NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord-Norge har mye kunnskap om hva det vil si å være pårørende. Mange studenter er pårørende. Veiledningssenteret og studentrådgiver ønsker derfor å tilby studenter et «Mestringskurs for pårørende».

Kursopplegget er på 3 x 2,5 timer. Dersom du er interessert, send inn skjemaet nedenfor. Så tar vi kontakt med mer informasjon når kursstart nærmer seg.

Antall plasser: 12-15

Sted: NKS Veiledningssenters lokaler i sentrum av Alta, adr. Løkkeveien 43

Datoer:

Onsdag 15. 04.20 kl. 14.30-17.00

Mandag 20.04.20 kl. 14.30-17.00

Mandag 27.04.20 kl. 14.30-17.00

Husk at du ikke må sende sensitive personopplysninger via skjema på nettsidene våre. Dette inkluderer blant annet helseopplysninger om deg selv og andre. Samskipnadens personvernserklæring.