Mestringskurs for pårørende

Glad i noen som sliter?

Mange har noen i familien eller gode venner som sliter. Å oppleve at noen som står deg nær har rusproblemer og/eller psykiske vansker, er ofte svært vanskelig. Fortvilelse, frykt, uro og skam er følelser som kan oppstå hos pårørende.

NKS Veiledningssenter for pårørende i Nord-Norge har mye kunnskap om hva det vil si å være pårørende. Mange studenter er pårørende. Veiledningssenteret og studentrådgiver ønsker derfor å tilby studenter et «Mestringskurs for pårørende».

Kursopplegget er på 3 x 2,5 timer. Det vil bli gitt nærmere informasjon om tid og sted. Dersom du er interessert, send inn skjemaet nedenfor. Så tar vi kontakt med mer informasjon når kursstart nærmer seg.

Husk at du ikke må sende sensitive personopplysninger via skjema på nettsidene våre. Dette inkluderer blant annet helseopplysninger om deg selv og andre. Samskipnadens personvernserklæring.