Hver fjerde student sliter psykisk

Mer enn en av fire studenter opplever alvorlige psykiske symptomplager viser en ny undersøkelse av landets studenter.

- Fra en av seks i 2010, til en av fem i 2014 og nå er det mer enn en av fire som sliter. Dette må vi ta på største alvor, sier leder for Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) 2018, Kari Jussie Lønning.

Studentsamskipnadene Sammen, Sit og SiO står bak Norges største undersøkelse om studenters helse og trivsel. I dag ble 2018-rapporten lansert.

Tallene for psykiske symptomplager er høyere enn for andre i samme alder. Undersøkelsen viser en betydelig økning av antallet studenter som rapporterer å ha alvorlige psykiske symptomplager. Det øker hos begge kjønn, men endringen er mer tydelig hos kvinnelige studenter. Studentene ved UiT melder også om psykiske symptomplager på linje med resten av landet og også her har tallene gått opp siden 2014. 

Selvskading 
Undersøkelsen viser også at én av fem studenter svarer at de har skadet seg selv med vilje og like mange at har tenkt på å ta sitt eget liv. Omfanget av selvskading er vesentlig høyere blant kvinnelige enn blant mannlige studenter.

- Studenter er i en overgang til voksenlivet. De skal klare seg selv, etablere nytt sosialt nettverk og levere på høye krav. Med tanke på omfanget av psykiske symptomplager ser dette ut til å gjøre studentene mer utsatte og sårbare, sier Lønning.

Studenthelseeksperten understreker samtidig at flertallet av studentene trives og har det bra. De fleste studentene rapporterer at de mestrer studiehverdagen. Et klart flertall av studentene (76 %) er fornøyde med studiestedet og majoriteten (88 %) svarer at de er blitt godt mottatt på nåværende studieprogram. 79 % av studentene oppgir at de har god eller svært god helse.

Økende risikoadferd
Studentene ved UiT ligger ganske tett opp mot landsgjennomsnittet i de fleste kategorier, men scorer litt lavere blant annet på bruk av alkohol og narkotika.

- Det er positivt at vi fortsatt ligger under landsgjennomsnittet på både alkohol- og narkotikabruk. Dette er områder vi har jobbet strategisk med gjennom vårt rusforebyggende prosjekt AnsvarsFULL, sier prosjektleder Ingrid Rabbe Larsen, prosjektleder for AnsvarsFull.

- Derimot ser vi med bekymring at tallene for risikofylt alkoholadferd har økt på landsbasis, og dette er noe vi må jobbe videre med. 65 % av studentene utrykker at de ønsker flere alkoholfrie studenttilbud, og vi håper at flere slike tilbud også fører til mindre isolasjon og ensomhet, sier hun.

Studentvelferd
SHoT-undersøkelsen gir omfattende innsikt i hvordan studentene har det i dag. Lønning viser til at et sentralt formål med undersøkelsen er nettopp å gi innsikt i hvordan studentene har det og hvordan velferdstilbudet til studenter kan bedres.

- Studenter er en ressurssterk gruppe som er flinke til å benytte seg av de mestringsverktøy de får. Nå blir det viktig å diskutere med studentene, samskipnadene, utdanningsinstitusjonene og statsråden hvordan vi skal følge opp, avslutter Lønning.

50 054 studenter i alderen 18-35 år fra hele landet og norske studenter i utlandet har besvart undersøkelsen som kartlegger studentenes helse og trivsel i bred forstand. SHoT-undersøkelsen er initiert av Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit), Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) og Studentsamskipnaden på Vestlandet (Sammen). Styringsgruppen har inngått samarbeid med Folkehelseinstituttet og de har gjennomført undersøkelsen og analysert resultatene i 2018. Se hele rapporten på: www.studenthelse.no.

Siste nytt

Åpningstider

Åpningstider i sommer

Åpningstider for Samskipnadens tjenester i sommer. 

Kantine Altafjord

Gradvis gjenåpning av vårt mat- og drikketilbud

Er du sulten eller kaffetørst? Fra mandag 18.mai gjenåpner vi Kantine Altafjord med et redusert tilbud til studenter på campus

Åpningstider

Åpningstider i påsken

Vi håper alle får en god påske. Her er oversikten over våre tjenester med begrensede åpningstider i påskeferien.