Fordelsprogram
Boligportal
Min side

Hvorfor velge studentbarnehage

Er du student med barn, er det mange fordeler ved å velge studentbarnehage. Vi har fem barnehager i Tromsø, en i Narvik og en i Alta, alle tilpasset studentforeldres hverdag. Vi ønsker at du skal kunne gjennomføre studiene så knirkefritt som mulig.

Oppdatert: 09.09.2020

Endringer pga. korona

Denne høsten planlegger vi ut ifra at vi fortsatt er på gult nivå når det gjelder smitteverntiltak. Det betyr at noen av de studentrettede tilbudene ikke kan gjennomføres grunnet hensynet til smittevern. Det vil inntil videre ikke blir servert varm lunsj fra kantinen og foreldrene må ta med all mat i barnehagen. Dessverre kan vi ikke tilby syke barn å være i barnehagen selv om foreldrene har eksamen. Aktivitetslørdager på tvers av barnehagen(e) kan heller ikke gjennomføres. Det vil heller ikke være mulig å leie barnehagen.

Fordeler med studentbarnehage

Eksamensgaranti

Dersom du har eksamen samtidig som du har sykt barn, hjelper vi deg med barnepass. Faller din eksamen sammen med eller nært opp til en av barnehagens fagdager og du mangler barnevakt, stiller vi opp med vikar og hjelper deg! Husk å melde fra og levere dokumentasjon til styrer senest to uker før den aktuelle fagdagen.

Utvidet åpningstid

Dersom du trenger utvidet åpningstid en periode, for eksempel i forbindelse med praksis, så kan vi utvide åpningstiden for deg. Dette avtaler du direkte ved å ta kontakt med barnehagen din.

Lørdagsåpent

Vi arrangerer egne aktivitetslørdager for barna i den mest hektiske eksamensperioden på høsten og våren, slik at du får mer tid til å lese.

Barn fra 6 måneder

Det er vanskelig å flytte på studie- og semesterstart, og derfor kan barnet ditt starte i våre barnehager allerede fra det er 6 måneder gammelt.

Rimelig leie av barnehagen

Mange har ofte ikke plass til store barnebursdager hjemme. Derfor tilbyr vi foreldre å låne barnehagen for et symbolsk beløp når noe skal feires.

Beliggenhet i nærheten av campus eller studentbolig

I Alta og Narvik er studentbarnehagene nær campus, og det samme gjelder Breivika, Universet og Gimle studentbarnehager i Tromsø. Prestvannet og Storskogåsen studentbarnehager i Tromsø ligger nært studentboliger. Samskipnaden har også egne familieleiligheter som er øremerket studenter med barn.

Behold barnehageplassen frem til skolestart

Ferdig å studere før barnet ditt er ferdig med barnehagetiden? Ikke noe problem. Barnet beholder plassen fram til skolestart.

Samisk avdeling

I Gimle studentbarnhage i Tromsø har vi en samisk avdeling, Gearpmaš. Her prioriteres barn med samisk bakgrunn, men andre kan søke ved ledig plass. Her blir det lagt til rette for at barna får utvikle sitt samiske språk og oppleve stolthet over kulturen sin.

Varm lunsj

Studentbarnehagene i Tromsø og Narvik serverer sunn og næringsrik varmlunsj hver dag i alle barnehagene, samt et fruktmåltid. Varmmaten vi serverer følger anbefalingene i Helsedirektoratets Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. Frokost er matpakke hjemmefra.

Barnehagen i Alta har fokus på sunt kosthold, og barna får servert næringsrik og sunn mat daglig. Vi har fullkost, og det vil si at vi serverer frokost, lunsj og fruktmåltid hver dag.

Årsplan og årshjul

Hos alle barnehagene kan du få tilgang til et årshjul og årsplan. Årsplanen inneholder informasjon om hvordan barnehagen vil arbeide med omsorg, danning, lek og læring for å fremme barnas allsidige utvikling samarbeid og forståelse med barnenes foresatte. Planen gir informasjon om hvordan barnehagelovens bestemmelser om innhold skal følges opp, dokumenteres og vurderes. Markering av lokale kulturbegivenheter og planer for førskolebarnas overgang fra barnehage til skole er også nedfelt i årsplanen.

Årshjulet gir deg oversikt over hva som skjer når i løpet av barnehageåret.