Fordelsprogram
Boligportal
Min side

Søk plass og priser

Oppdatert: 19.08.2020

Hvordan søke

Det er felles søknads- og opptakssystem for alle barnehagene i din kommune. Du kan søke både studentbarnehage og kommunal barnehage via en felles søkerportal. Alle søkere med norsk personnummer kan søke via kommunens søknadsportal:

Søk plass i Tromsø
Søk plass i Alta
Søk plass i Narvik

Dersom du mangler norsk personnummer, må du ta kontakt med din kommune.

Du kan søke barnehageplass hele året og vi har løpende opptak hvis det er ledig plass, men du må søke innen 1.mars for å komme med i hovedopptaket. Tilbud om barnehageplass kommer via e-post til hovedsøker. Det er derfor viktig at dere oppgir korrekt e-postadresse.

Frister

Søknad om overflytting i Tromsø 1.februar
Søknadsfrist nye søkere
1.mars

MERK! I Alta og Narvik er søknad om overflytting 1. mars.

Priser

Studenter

Barn nr.

Hel plass

Kost

Totalt

1

3 135,-

280,-

3 415,-

2

2 195,-

280,-

5 890,-

3

941,-

280,-

7 110,-

Andre og ansatte ved UiT eller Norges arktiske studentsamskipnad

Barn nr.

Hel plass

Kost

Totalt

1

3 135,-

410,-

3 545,-

2

2 195,-

410,-

6 150,-

3

941,-

410,-

7 500,-

Juli er betalingsfri måned.

MERK!

I Alta er prisen for kost 270 kr for studenter og 350 kr for ikke-studenter.

I Narvik er prisen for kost 280 kr for studenter og 380 kr for ikke-studenter.

Reduksjon i foreldrebetaling

Om du er under inntektsgrensen, kan du i din kommune søke om redusert foreldre betaling. Her finner du søknadsskjema og mer informasjon om redusert foreldrebetaling i:

Tromsø

Alta

Narvik