SøkMin side
Våre barnehager

Gimle studentbarnehage

Gimle studentbarnehage har fire avdelinger. Gimle ligger nært campus og flotte naturområder.

Om oss!

Barnehagen består av fire avdelinger med aldersinndelte grupper, totalt 60 barn. Barnehagen har et stort og variert uteområde som brukes til lek, utforsking og fysisk aktivitet hver dag hele året. Vi har også kjøkkenhage på uteplassen. Fellesskap, vennskap og samarbeid på tvers av kulturer og tradisjoner er verdier vi vil fremme hos oss.

Åpningstid

Klokken 07.30 - 16.30

gimle utelek

Fokusområdet

Felles faglig fokusområdet for studentbarnehagene 2023-2025:

Sammen inn i fremtiden - bærekraft i barnehagen

Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn.​​

Bærekraftig utvikling handler om at mennesker som lever i dag, får dekket sine grunnleggende behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners mulighet til å dekke sine. Det handler om å tenke og handle lokalt, nasjonalt og globalt.

Barnehagen skal bidra til at barna kan forstå at dagens handlinger har konsekvenser for fremtiden.​​

Barnehagen skal legge grunnlag for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet. Barna skal gjøre erfaringer med å gi omsorg og ta vare på omgivelsene og naturen.

For samiske barn betyr dette å leve i samklang med, nyttiggjøre seg av og høste av naturen.​​

Barna skal få naturopplevelser og bli kjent med naturens mangfold, og barnehagen skal bidra til at barna opplever tilhørighet til naturen.

Studentbarnehagene skal ha et bevisst forhold til bærekraft i forhold til innkjøp og forbruk. Vi skal legge til rette for gjenbruk der dette er mulig. Vi skal fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn. Dette gjør vi også gjennom å gi barn gode naturopplevelser og gjøre dem kjent med naturens mangfold. Vi ser på dette som sentralt for dannelsen av det miljøbevisste mennesket.

Film: Bærekraftig praksis (udir.no)

Du kan lese mer om fokusområdet i felles virksomhetsplan for studentbarnehagene i Tromsø, samt i barnehagens årsplan og årshjul.

DSC08353

Natur og uteliv

Fra jord til bord – Barn som økoborgere

Vi arbeider for at barna skal få en bevissthet om miljø og bærekraft gjennom å dyrke mat, bruke naturressurser og sortere avfall. Barna skal lære om hvor maten kommer fra, og bevissthet om verdien av mat og matproduksjon. Barna skal være med på hele prosessen med å så, plante, høste inn og spise. De eldste barna har opplegg for å gjøre seg kjent med avfallssortering.

Plantekassene på uteområdet stelles og passes på av barn og ansatte i fellesskap. Barna er aktive deltakere; fra jord til bord.

Barn som økoborgere er et prosjekt som skal belyse hvordan barn opplever, handler og utvikler sine rettigheter som barneborgere, og hvordan de lever og handler som økoborgere i prosjekter som knyttes til matproduksjon som et overordnet tema.

Vi har varierte naturområder i nærmiljøet som er fine turmål.

Gimle vann regn

En dag i barnehagen

Vi åpner 07.30 og begynner dagen med lek og velkomst fram til frokost klokken 09.00. Barnehagen har et fullkosttilbud og serverer frokost, lunsj og frukt. Menyen er variert med kald og varm mat, frukt og grønt. Lek, utforsking og pedagogiske aktiviteter foregår både inne og ute. Avdelingene har faste turdager, førskoleopplegg, formingsaktiviteter, sang- og lesestunder og selvvalgt lek. Barnas egne meninger, tanker, ideer og følelser setter sitt preg på hverdagene. Avdelingene samarbeider slik at hele personalet blir kjent med alle barna. Vi har et stort fellesrom med hems, Valhall, midt i barnehagen som brukes både av store og små. De yngste barna sover ute i egen vogn og de som trenger å hvile har hvilestund på avdelingen. Barnehagen stenger 16.30.

Christian Jentoft

Christian Jentoft

Daglig leder Gimle studentbarnehage

christianjentoft@samskipnaden.no934 59 940

Kontakt basene

Dragen
907 63 556
Gearpmas
907 37 945
Balder
907 76 172
Snorre
907 82 070

Viktige dokumenter

Arshjul Gimle 2024 25

Arsplan Gimle 24 25

Vedtekter Gimle studentbarnehage AS

Virksomhetsplan for Campus Tromsø 2020-25

Felles progresjonsplan

Foreldreorientering

Foreldreorientering ENG

Adresse

37, Gimlevegen, Isrenna, Gimle, Tromsø, Troms og Finnmark, 9019, Norge
 Gimlevegen 37,  Troms og Finnmark  Gimle

Hvordan søke?

Les mer om søknadsprosessen her!

Studentbarnehage barn barnehage

Hvorfor velge studentbarnehage

Er du student med barn, er det mange fordeler ved å velge studentbarnehage.

Barnehagestart barnehage student

8 tips til en god start i barnehagen

Barnehagestart er en stor og viktig endring i ditt og barnets liv. Hvordan kan du gjøre denne overgangen trygg og god?


Oppdatert 01.07.2024

Til toppen