SøkMin side
Våre barnehager

Gimle studentbarnehage

Gimle studentbarnehage har fire avdelinger. Den ene, Gearpmaš, er for samiske barn. Gimle ligger nært campus og flotte naturområder.

Om oss!

Barnehagen består av fire avdelinger med aldersinndelte grupper, totalt 60 barn. Barnehagen har et stort og variert uteområde som brukes til lek, utforsking og fysisk aktivitet hver dag hele året. Vi har også kjøkkenhage på uteplassen. Fellesskap, vennskap og samarbeid på tvers av kulturer og tradisjoner er verdier vi vil fremme hos oss.

En av avdelingene i Gimle, Gearpmaš, er forbeholdt barn med samisk bakgrunn. Her får barna utvikle sitt samiske språk og oppleve stolthet over kulturen sin. Merk at barnehagetilbudet til barn i samiske barnehager eller avdelinger er gratis fra 1. august.

Åpningstid

Klokken 7.30-16.30

gimle utelek

Fokusområdet

Felles faglig fokusområde for studentbarnehagene 2021 – 2023:

Alle setter spor – helsefremmende arbeid i barnehagen

Barn trives best i et inkluderende og stimulerende miljø hvor alle opplever å bli sett og kan delta i lek. Barnehagen skal støtte opp om og fremme barns lyst til å leke, utforske, lære og mestre. Vi må være trygge nære voksne som barna kan søke støtte hos, og som kan skape gode relasjoner mellom barn og med barn.

Helsefremmende arbeid er tiltak som bedrer livskvaliteten, trivselen og muligheten til å mestre de utfordringer og belastninger en utsettes for i dagliglivet. Gode og varierte opplevelser, humor og glede, tilhørighet og anerkjennelse fremmer god psykisk helse.

Barna skal oppleve barnehagen som et trygt sted der de kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap - ved hjelp av et tilstedeværende personale som veileder og støtter barna i å mestre motgang, håndtere utfordringer og bli kjent med egne og andres følelser.

Barnehagen er også en arena for daglig fysisk aktivitet som fremmer barnas bevegelsesglede og motoriske utvikling. Måltider og matlaging i barnehagen gir rom for læring av kultur, tradisjoner og normer, ved siden av kunnskap om mat og matvarer, sunt kosthold og helse. Barna skal ha mulighet til ro, hvile og avslapping i løpet av barnehagedagen.

Vi viser til virksomhetsplanen og årsplanen for mer informasjon om fokusområdet.

DSC08353

Natur og uteliv

Fra jord til bord – Barn som økoborgere

Vi arbeider for at barna skal få en bevissthet om miljø og bærekraft gjennom å dyrke mat, bruke naturressurser og sortere avfall. Barna skal lære om hvor maten kommer fra, og bevissthet om verdien av mat og matproduksjon. Barna skal være med på hele prosessen med å så, plante, høste inn og spise. De eldste barna har opplegg for å gjøre seg kjent med avfallssortering.

Plantekassene på uteområdet stelles og passes på av barn og ansatte i fellesskap. Barna er aktive deltakere; fra jord til bord.

Barn som økoborgere er et prosjekt som skal belyse hvordan barn opplever, handler og utvikler sine rettigheter som barneborgere, og hvordan de lever og handler som økoborgere i prosjekter som knyttes til matproduksjon som et overordnet tema.

Vi har varierte naturområder i nærmiljøet som er fine turmål.

Gimle vann regn

En dag i barnehagen

Vi åpner 07.30 og begynner dagen med lek og velkomst fram til frokost klokken 09.00. Barnehagen har et fullkosttilbud og serverer frokost, lunsj og frukt. Menyen er variert med kald og varm mat, frukt og grønt. Lek, utforsking og pedagogiske aktiviteter foregår både inne og ute. Avdelingene har faste turdager, førskoleopplegg, formingsaktiviteter, sang- og lesestunder og selvvalgt lek. Barnas egne meninger, tanker, ideer og følelser setter sitt preg på hverdagene. Avdelingene samarbeider slik at hele personalet blir kjent med alle barna. Vi har et stort fellesrom med hems, Valhall, midt i barnehagen som brukes både av store og små. De yngste barna sover ute i egen vogn og de som trenger å hvile har hvilestund på avdelingen. Barnehagen stenger 16.30.

Christian Jentoft

Christian Jentoft

Styrer Gimle studentbarnehage

934 59 940

Kontakt basene

Dragen
907 63 556
Gearpmas
907 37 945
Balder
907 76 172
Snorre
907 82 070

Viktige dokumenter

Vedtekter studentbarnehage campus Tromsø

Virksomhetsplan for Campus Tromsø 2020-25

Årshjul 2022 23 v2

Årsplan Gearpmas 2022-23

Årsplan Gimle 2022-23

Felles progresjonsplan

Foreldreorientering

Foreldreorientering ENG

Adresse

37, Gimlevegen, Isrenna, Gimle, Tromsø, Troms og Finnmark, 9019, Norge
 Gimlevegen 37,  Troms og Finnmark  Gimle

Hvordan søke?

Les mer om søknadsprosessen her!

Studentbarnehage barn barnehage

Hvorfor velge studentbarnehage

Er du student med barn, er det mange fordeler ved å velge studentbarnehage.

Barnehagestart barnehage student

8 tips til en god start i barnehagen

Barnehagestart er en stor og viktig endring i ditt og barnets liv. Hvordan kan du gjøre denne overgangen trygg og god?


Oppdatert 22.05.2023

Til toppen