SøkMin side
Våre barnehager

Nyland studentbarnehage

Nyland studentbarnehage ligger på campus i Alta, vegg i vegg med universitetet.

Om oss!

Barnehagen har et stort og flott uteområde som brukes daglig. Vi har pedagogiske ledere, barnehagelærere og fagarbeidere med erfaring, entusiasme og kunnskap, slik at barna får et godt sted å være. Barnehagen har et høyt faglig fokus, et stort antall pedagoger og et godt faglig samarbeid med UiT Norges arktiske universitet.

Merk at fra 1. august 2023 er det gratis barnehage for barn i Finnmark og Nord-Troms.

Åpningstid

Klokken 7.15 -16.30

Nyland lek barnehage

Fokusområdet

Vår visjon er «Gode relasjoner gir næring til læring»

Vi er opptatt av hva god kvalitet i barnehagen er, og skal sikre at alle barn i Alta får et likeverdig og kvalitetsmessig godt barnehagetilbud. Som et ledd i dette velger vi oss årlig et satsningsområde vi fokuserer ekstra på.

Vårt satsningsområdet for barnehageåret 2023-2024 er Livsmestring og helse, og barns lek.

Nyland studentbarnehage ønsker å ha et større fokus på livsmestring og helse. Barnehagen har svært store muligheter til å utgjøre en positiv forskjell for barn. Barnehagen skal være et trygt og utfordrende sted der barna kan prøve ut ulike sider ved samspill, fellesskap og vennskap. Gjennom fysisk aktivitet, naturen, bærekraftig utvikling, mestringsfølelse og inkludering, ønsker vi å styrke barnas følelse av egenverd. Vi velger i år å også fokusere på lek. Det er et satsningsområde vi har valgt sammen med vårt nettverk som består av 7 private barnehager i Alta kommune. Lek er barnets viktigste aktivitet, og et mål i seg selv. Vi ønsker at barna skal få oppleve et inkluderende og stimulerende miljø der alle kan delta og erfare glede i lek.

Vi bygger vår pedagogikk på tanken om at leken skal være sentral i en barnehagehverdag og det er viktig for oss å synliggjøre lekens rolle og betydning. Vi er opptatt av lekemiljø og lar oss inspirere av Reggio Emilia og rommet som 3.pedagog.

Nyland studentbarnehage har fokus på Finnmarkskultur og gjennomfører ulike kulturelle aktiviteter gjennom hele året. Aktivitetene tilpasses barnas alder og utviklingsnivå. Vi er mye ute i all slags vær.

Vi er praksisbarnehage for UiT Norges Arktiske Universitet. Dette innebærer at vi med jevne mellomrom har barnehagelærerstudenter i praksis hos oss.

20200610 115816

Natur og uteliv

Lek og morro ute

Uteliv vektlegges på alle basene, og vi har et stort uteområde som brukes flittig. Bak barnehagen har vi en egen inngjerdet skog, med naturlekeplass, zipline, vannbane, lavvo og grillstue, i tillegg til et stort uteområde foran barnehagen. På høsten kan man til og med plukke blåbær innenfor gjerdene våre. Vi starter ofte dagen ute på storebasen, og fyrer opp i grillstua dersom det er kjølig. Når vi ikke benytter oss av skogen og uteområdet i barnehagen, har vi mange fine turmål i nærområdet vi flittig bruker. Basene har en fast turdag i uka.

Nyland Sjø

En dag i barnehagen

Vi starter dagen klokken 07.15. Frokosten begynner klokken 08.30, og varer til klokken 09.00. Lek, utforsking og pedagogiske aktiviteter foregår både inne og ute. Avdelingene samarbeider, og barna blir kjent med alle voksne i barnehagen. Barna er ute i perioden mellom 09.15 og 11.30. Samt etter fruktmåltidet 14.00 og frem til henting. På de kaldeste dagene får vi låne gymsalen på UIT. Førskolebarna har eget opplegg med fokus på lek og læring en dag i uken.

Hos oss skal dagene være preget av lek, læring, omsorg, gode opplevelser, samspill, vennskap og glede!

Alle måltider serveres i barnehagen. Vi legger vekt på et sunt og næringsrikt kosthold.

Frokosten serveres kl. 08.30
Mandager er det havregrøt til frokost og onsdager er det kokte egg eller frokostblanding til frokosten. Resterende dager serverer vi vanlig brødmat, i tillegg til melk, vann og oppkuttede grønnsaker.

Lunsj er fra 10.45- 12.00 (avhengig av alderen til barna).
Her serveres vanlig brødmat, med ulike påleggsvalg, samt melk, vann og oppkuttede grønnsaker. Torsdager har vi varm lunsj, etter en fastsatt meny.

Fruktmåltidet er kl. 14.00.
Her serveres oppskjært frukt i flere varianter.

I perioder varierer vi f.eks med frokostblanding, knekkebrød, korn, pålegg som fiskekaker eller fiskepudding.


Kontakt basene

Blå base
952 66 271
Grønn base
952 66 273
Rød base
952 66 274
Lyseblå base
934 112 72
Kontor
952 66 275

Søk barnehageplass

Alta kommunes barnehagesider

Virksomhetsplan Nyland bhg 2020-25

Felles progresjonsplan

Arshjulet med Finnmarkskultur 2023 2024

Nyland studentbarnehage årsplan 2023-2024

Barnehageruta 23 24

VEDTEKTER FOR NYLAND STUDENTBARNEHAGE 2024

Adresse

27, Follums vei, Midtbakken, Alta, Troms og Finnmark, 9510, Norge
 Follums vei 27,  9510  Alta

Hvordan søke?

Les mer om søknadsprosessen her!

Studentbarnehage barn barnehage

Hvorfor velge studentbarnehage

Er du student med barn, er det mange fordeler ved å velge studentbarnehage.

Barnehagestart barnehage student

8 tips til en god start i barnehagen

Barnehagestart er en stor og viktig endring i ditt og barnets liv. Hvordan kan du gjøre denne overgangen trygg og god?


Oppdatert 02.02.2024

Til toppen