SøkMin side
Våre barnehager

Prestvannet studentbarnehage

Prestvannet studentbarnehagen ligger på toppen av Tromsøya med Prestvannet studentboliger som nærmeste nabo.

Om oss!

Prestvannet studentbarnehagen ligger på toppen av Tromsøya med Prestvannet studentboliger som nærmeste nabo. Vi er sentrumsnær samtidig som vi ligger like ved noen av de flotteste naturområdene i Tromsø. Barnehagen har fem aldersinndelte baser, med kapasitet på til sammen 80 barn.

Åpningstid

Klokken 7.15-16.30

Samskipnaden Prestvannet ekst 7 1200px

Fokusområder

Felles faglig fokusområde for studentbarnehagene 2021-2023:
Alle setter spor – helsefremmende arbeid i barnehagen.

Barna får gode opplevelser og lærer best i et godt psykososialt barnehagemiljø. Vi må derfor arbeide aktivt med å skape et psykisk helsefremmende miljø der vennskap, tilhørighet, anerkjennelse og mestring står i fokus. Vi må sørge for at barna får innholdsrike, humørfylte, spennende og aktive dager i barnehagen, samtidig som vi skal legge til rette for ro, omsorg og trygghet. Barnehagen skal være en arena der barnet føler seg trygg, sett, hørt og forstått. Barna skal få mulighet til å være seg selv og utvikle sin egen identitet samtidig som de skal lære å ta hensyn til andre.

Dette gjør de best gjennom lek og aktiviteter. Personalet må være aktivt til stede i leken og legge til rette for felles opplevelser og støtte og veilede hvert enkelt barn og barnegruppen underveis. Vi må hjelpe barna med bygging av gode relasjoner mellom barn og mellom barn og personal. Vi vet at barna lærer og utvikler seg gjennom å oppleve motgang og konflikter og vi må veilede og lære dem å håndtere nederlag og følelser som oppstår. Barna må vite at de kan søke støtte og omsorg hos trygge, kjente voksne. Vi ønsker at barna skal oppleve glede over å være i aktivitet og de skal tilbys gode og næringsrike måltider og lære om viktigheten av å ta vare på egen helse.

Samskipnaden Prestvannet ekst 2 1200px

Natur og uteliv

En barnehage med vekt på friluftsliv

Prestvannet studentbarnehage er en barnehage med vekt på friluftsliv. Vi har et flott uteområde som benyttes til aktiv lek av alle basene. Barna oppfordres tidlig til å utfordre og utfolde seg fysisk i det varierte terrenget. På uteområdet er det blant annet lavvo, klatrestativ, husker, sandkasser og lekekroker.

Barnehagen har flere referanseområder vi ferdes ofte i, deriblant Bakolsen, Charlottenlund, Prestvannet og «Hekseskogen». Målsetningen er at barna skal få et positivt forhold til natur og friluftsliv. Det er og kort vei til sentrum og biblioteket.

Barnehagen markerer friluftslivets uke med aktiviteter i nærområdet, og har fokus på trivsel og helse.

Friluftsliv er ikke bare uteliv. Vi bruker naturprodukter i arbeid innendørs, vi forteller historier og har fokus på verden rundt oss. Friluftsliv er en arena for kulturformidling der begrepslæring, filosofiske, etiske og eksistensielle spørsmål kan blomstre. Det er en kilde til helse, livskvalitet og personlig utvikling, og treffer hvert enkelt barn der barnet er i sin egen utvikling. Friluftsliv er dypt forankret i norsk kultur.

Samskipnaden Prestvannet ekst 15

En dag i barnehagen

Blåmann og Tinden (3 - 6 år) starter ute 4 dager i uka. På kalde dager fyrer vi opp i lavvoen og spiser frokosten der. Barnehagen har skogen og lysløypa lett tilgjengelig og bruker dette området aktivt sommer som vinter. Målsetningen er at barna skal få et positivt forhold til natur og uteliv.

Heidi Alise Bjerkås

Heidi Alise Bjerkås

Styrer Prestvannet studentbarnehage

heidi.a.bjerkas@samskipnaden.no932 16 33677 64 90 40

Kontakt basene

Blåmann
466 28 943
Tinden
464 20 367
Kjølen
466 11 953
Fløya
465 45 681
Varden
464 20 851

Viktige dokumenter

Vedtekter studentbarnehage campus Tromsø

Virksomhetsplan for Campus Tromsø 2020-25

Felles progresjonsplan

Foreldreorientering

Foreldreorientering ENG

Årshjul Prestvannet studentbarnehage 2022-23 Foreldre

Årsplan Prestvannet studentbarnehage 2022-23

Adresse

11, Olastien, Soltun, Stalheim, Tromsø, Troms og Finnmark, 9012, Norge
 Olastien 11,  Troms og Finnmark  Stalheim

Hvordan søke?

Les mer om søknadsprosessen her!

Studentbarnehage barn barnehage

Hvorfor velge studentbarnehage

Er du student med barn, er det mange fordeler ved å velge studentbarnehage.

Barnehagestart barnehage student

8 tips til en god start i barnehagen

Barnehagestart er en stor og viktig endring i ditt og barnets liv. Hvordan kan du gjøre denne overgangen trygg og god?


Oppdatert 22.05.2023

Til toppen