SøkMin side
Våre barnehager

Prestvannet studentbarnehage

Prestvannet studentbarnehagen ligger på toppen av Tromsøya med Prestvannet studentboliger som nærmeste nabo.

Om oss!

Prestvannet studentbarnehagen ligger på toppen av Tromsøya med Prestvannet studentboliger som nærmeste nabo. Vi er sentrumsnær samtidig som vi ligger like ved noen av de flotteste naturområdene i Tromsø. Barnehagen har fem aldersinndelte baser, med kapasitet på til sammen 80 barn.

Åpningstid

Klokken 07.15-16.30

Samskipnaden Prestvannet ekst 7 1200px

Fokusområder

Felles faglig fokusområde for studentbarnehagene 2023 – 2025:

«Sammen inn i fremtiden – bærekraft i barnehagen»

«Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for mer bærekraftige samfunn…
Barnehagen skal legge grunnlag for barnas evne til å tenke kritisk, handle etisk og vise solidaritet…»

(Rammeplan for barnehagen)

Vi skal, gjennom arbeid med prosjekter og i barns hverdagsliv, arbeide med alle områder i bærekraftig utvikling. Barnas egen undring og nysgjerrighet skal danne grunnlag for arbeidet.

Mål for arbeidet:
• Barn som lærer å ta ansvar for seg selv, hverandre og naturen.
• Barn og ansatte som forstår at dagens handlinger har konsekvenser for framtida.
• FNs bærekraftsmål skal være veiledende i arbeidet vårt.

Du kan lese mer om fokusområdet i felles virksomhetsplan for studentbarnehagene i Tromsø, samt i barnehagens årsplan og årshjul

Samskipnaden Prestvannet ekst 2 1200px

Natur og uteliv

En barnehage med vekt på friluftsliv

Prestvannet studentbarnehage er en barnehage med vekt på friluftsliv. Vi har et flott uteområde som benyttes til aktiv lek av alle basene. Barna oppfordres tidlig til å utfordre og utfolde seg fysisk i det varierte terrenget. På uteområdet er det blant annet lavvo, klatrestativ, husker, sandkasser og lekekroker.

Barnehagen har flere referanseområder vi ferdes ofte i, deriblant Bakolsen, Charlottenlund, Prestvannet og «Hekseskogen». Målsetningen er at barna skal få et positivt forhold til natur og friluftsliv. Det er og kort vei til sentrum og biblioteket.

Barnehagen markerer friluftslivets uke med aktiviteter i nærområdet, og har fokus på trivsel og helse.

Friluftsliv er ikke bare uteliv. Vi bruker naturprodukter i arbeid innendørs, vi forteller historier og har fokus på verden rundt oss. Friluftsliv er en arena for kulturformidling der begrepslæring, filosofiske, etiske og eksistensielle spørsmål kan blomstre. Det er en kilde til helse, livskvalitet og personlig utvikling, og treffer hvert enkelt barn der barnet er i sin egen utvikling. Friluftsliv er dypt forankret i norsk kultur.

Samskipnaden Prestvannet ekst 15

En dag i barnehagen

Blåmann og Tinden (3-6 år) starter ute 4 dager i uka. På kalde dager fyrer vi opp i lavvoen og spiser frokosten der. Barnehagen har skogen og lysløypa lett tilgjengelig og bruker dette området aktivt sommer som vinter. Målsetningen er at barna skal få et positivt forhold til natur og uteliv.

Heidi Alise Bjerkås

Heidi Alise Bjerkås

Styrer Prestvannet studentbarnehage

heidi.a.bjerkas@samskipnaden.no932 16 33677 64 90 40

Kontakt basene

Blåmann
466 28 943
Tinden
464 20 367
Kjølen
466 11 953
Fløya
465 45 681
Varden
464 20 851

Viktige dokumenter

VEDTEKTER FOR PRESTVANNET STUDENTBARNEHAGE AS

Virksomhetsplan for Campus Tromsø 2020-25

Felles progresjonsplan

Foreldreorientering

Foreldreorientering ENG

Årshjul 2023 24 Foreldre

Årsplan 2023 2024

Adresse

11, Olastien, Soltun, Stalheim, Tromsø, Troms og Finnmark, 9012, Norge
 Olastien 11,  Troms og Finnmark  Stalheim

Hvordan søke?

Les mer om søknadsprosessen her!

Studentbarnehage barn barnehage

Hvorfor velge studentbarnehage

Er du student med barn, er det mange fordeler ved å velge studentbarnehage.

Barnehagestart barnehage student

8 tips til en god start i barnehagen

Barnehagestart er en stor og viktig endring i ditt og barnets liv. Hvordan kan du gjøre denne overgangen trygg og god?


Oppdatert 04.03.2024

Til toppen