SøkMin side
Ofte stilte spørsmål

Brannsikkerhet

Brannverninformasjon for studenter i Samskipnadens studentboliger

Branninstruks ved brannalarm: Varsle - redde - slokke

Varsle de som er i fare og brannvesenet på telefon 110

Redde og bistå med evakuering

Slokke med husbrannslanger, håndslukkingsapparat, kvele med tepper eller liknende. Lukk dører og vinduer.

Andre viktige telefonnumre:
Politi 112
Ambulanse 113

Brenner det i din bolig?

 • Forsøk å slukke brannen med brannslukningsutstyret i din leilighet.
 • Hold alle dører og vinduer lukket.
 • Lukk døren etter deg hvis du forlater leiligheten. Da hindrer du brannen i å spre seg til naboene.
 • Hvis det brenner i en gryte, legg på lokk eller dekk over med ullteppe. Ikke bruk vann.

Brenner det i bygget?

 • Er det røyk i oppgangen, må du holde deg inne i leiligheten og vente på hjelp.
 • Er oppgangen fri for røyk, kom deg ut i sikkerhet.
 • De aller fleste som omkommer i brann, dør i røykfulle fellesområder.

Les branninstruks

Gjør deg godt kjent med rømningsveier der du bor.

Sjekk hvor slokkeutstyr befinner seg i din bolig. Vann er ikke egnet som slokkemiddel i fettgryter, bensin og andre flytende stoffer. Se etter om det finnes brannteppe og/eller slokkespray på kjøkkenet.

Tenk igjennom hvor dine fluktmuligheter er. Hovedinngang i boligen er beste alternativ for rask evakuering, men hvis det er røyk der du vanligvis vil evakuere, må du velge en annen vei. Dette er fordi brannrøyk er veldig varm og svært giftig. En annen fluktvei kan være vindu, balkong eller rømningsstige. Det er mange muligheter og det er viktig at du gjør deg kjent med din bolig og ser hvor du kan evakuere om du ikke har mulighet den vanlige veien.

Du har selv ansvar for at rømningsveier ikke er sperret eller tildekket. Meld fra til vaktmester via Min side om hærverk på brannutstyr, fysiske brannfeller, eller mistenkelig oppførsel.

Du må selv sørge for å ha innboforsikring. Ved brann eller annen skade vil du ikke ha rett på erstatning hvis du ikke har forsikring.

Brannfeller

Røyking
All røyking er strengt forbudt i Samskipnadens boliger.

Rot i oppganger
Det er farlig å blokkere rømningsveier. Oppbevaring av gjenstander i fellesarealer er forbudt av brannhensyn.

Komfyren
Gå aldri fra komfyren når du lager mat. Ikke bruk komfyren om du er beruset eller trøtt. Tenk igjennom hvordan du enkelt kan slokke en brann på kjøkkenet. Ha alltid et lokk, brannteppe eller slokkeskum tilgjengelig.

Levende lys
Det er ikke anbefalt å bruke levende lys i Samskipnaden sine boliger. LED-lys kan være et godt alternativ til levende lys med tanke på brannsikkerhet. Aldri forlat et rom med levende lys!

Elektrisk utstyr
Pass på småelektronikk som kaffetraktere og vannkokere. Ta ut kontakten etter bruk. Tørk aldri klær på elektriske ovner.

Mobil og pc

 • Vær våken: Lad bare elektriske gjenstander når du er våken og tilstedet.
 • Sjekk laderen: Bruk alltid egnet lader til det du skal lade, og se til at lader er i god stand før bruk. Sjekk instruksjonsbok eller kontakt forhandler dersom du skulle være i tvil.
 • Unngå tildekking: Ladere i bruk og batterier som lades blir varme, og skal derfor ikke tildekkes.
 • Sikkert sted: Sørg for å lade på et ikke-brennbart underlag. Ikke plasser elektronikk som lades i seng, sofa eller annet lignende sted. Pass på at det er røykvarsler i rommet der du lader.
 • Riktig bruk: Ladere kobles fra ved å ta tak i selve støpselet. Ikke dra i ledningen, dette kan medføre skade på lader.

Skjøteledninger
Mange elektriske apparater i kombinasjon med skjøteledninger med ekstra stikkontakter, kan gi overbelastning og ta lett fyr. Skjøteledninger er forbudt i Samskipnaden sine boliger som permanent løsning. Ikke la ledninger ligge i dørsprekker eller andre steder hvor den kan bli skadet eller samle støv.

Brennbare væsker
Det er ikke tilltatt å oppbevare brennbare væsker i boligene


Oppdatert 22.03.2024

Til toppen