SøkMin side
Ofte stilte spørsmål

Trivsel og boregler

Når mange bor sammen er det viktig å ta hensyn til hverandre. Vi har derfor i tillegg til leiekontrakten, flere boregler som alle våre beboere må følge.

Vask av fellesarealer

Alle har ansvar for at fellesarealer skal være ryddige og rene. Det er lurt å ha felles kjøkkenmøte for å bli enig om vaskeliste så alle får hver sin tur å ha hovedansvaret.

Dersom det er vanskelig å få folk med på felles kjøkkenmøte, eller dere opplever andre utfordringer med felles renhold, kan dere ta kontakt med boligkontoret på ditt campus.

Røyking

Alle Samskipnadens boliger er røykfrie. Det gjelder alle boenheter og fellesarealer.

Ro og orden

Respekter hverandres arbeidsro og vis hensyn til dine medboere. Det skal være stille i boligen og på eiendommen fra kl. 23.00 på hverdager og kl. 00.00 i helgene. Støy og bråk skal ikke være til sjenanse for andre beboere. Dette gjelder hele døgnet. Den enkelte beboer er ansvarlig for sine gjesters opptreden.

Husdyr

I utgangspunktet er det ikke tillatt med husdyr på studentboligene. I noen tilfeller kan det allikevel tillates av Samskipnaden, og kun så lenge det ikke er til ulempe for andre beboere.

På studenthyblene er det totalforbud mot kjæledyr. Dette er grunnet i problematikk rundt fellesarealer, felles innganger og allergi.

Du må fortsatt sende en søknad om tillatelse til Samskipnaden på forhånd. En tillatelse til å ha dyr kan også trekkes tilbake når som helst hvis dyret er til sjenanse for andre.

Vi setter som krav at hunder, katter og kaniner er ID-merket, og katter og kaniner må være kastrerte.

Klage

Folk lager lyd bare ved å bo og bevege seg på hybelen. Folk produserer rot og søppel når de lager mat. Det er normalt. Folk opplever bråk og rot forskjellig.

Men opplever du støy ut over det akseptable (og særlig etter kl. 23.00/24.00) eller at de du deler kjøkken med ikke rydder, vasker eller kaster søppel, kan du sende en klage til Samskipnaden.

Hvordan går du fram for å klage

Trakasering, ubehag eller krenking

Opplever du trakassering, ubehagelig eller krenkende atferd, som du er usikker på hvordan du skal håndtere? Ta kontakt med boligkontoret tilhørende ditt Campus, så hjelper vi deg.

Andre klager

Start med å si ifra til den det gjelder. Du kan banke på døra til den du mener bråker for mye eller ikke rydder og vasker etter seg. Si ifra til vedkommende på en hyggelig måte, uten å være sint. Fortell hva du reagerer på. Vær forberedt og vær tydelig.

Send en skriftlig klage

Dersom det ikke blir noe bedre etter at du har sagt ifra, kan du sende en skriftlig klage til boligkontoret tilhørende ditt Campus. Vi tar deretter saken videre.

Veien videre

Dersom saken ikke løser seg etter dette, vil vi vurdere hva som er hensiktsmessig reaksjon videre i saken. Hva vi gjør, er avhengig av hvor alvorlig eller vanskelig saken er. Ofte ber vi om en samtale for å få den påklagedes syn i saken. Ved gjentatte alvorlige brudd på leiekontrakt og trivselsregler, kan vi si opp leietaker eller ikke gi leietaker ny kontrakt.

Viktige dokumenter

Bo og leveregler House Rules


Oppdatert 18.03.2024

Til toppen

Aktuelt fra Samskipnaden

Se alt fra aktuelt