Fordelsprogram
Boligportal
Min side

Informasjon for beboere om Covid-19

Her kommer oppdatert informasjon rundt Covid-19 situasjonen for deg som bor hos oss.

Oppdatert: 10.09.2020

Semesteret er godt i gang, og Samskipnaden ønsker å berømme alle studenter som bor hos oss. De aller fleste har oppført seg eksemplarisk, tatt smittevern på alvor og holdt seg i mindre grupper med en meters avstand. Dette er vi svært takknemlig for. Vi har heldigvis ikke hatt noen smittetilfeller ved våre studentboliger i hele høst, og vi er veldig glade for at dere har tatt ansvar for å hindre spredning av mulig smitte.

Det er en balansegang å finne den mest hensiktsmessige kombinasjonen av smitteverntiltak, samtidig som vi skal sikre et godt og trygt bomiljø for våre beboere. Alle tiltak og midlertidige regler er innført i beste hensikt for å sikre og trygge alle de over 3400 studenter som bor hos oss. Enkelte tiltak og kommunikasjonen rundt dette, har skapt tvil og usikkerhet blant våre beboere. Dette beklager vi på det sterkeste.

I samråd med offentlige helsemyndigheter er det gjort en vurdering av nåværende situasjon, og vi har valgt å «slakke litt opp» på restriksjonene for sosiale sammenkomster. Se uthevet punkt om sosiale sammenkomster under. Alle regler knyttet til den pågående pandemien gjelder inntil videre.

Samskipnaden tilbyr flere digitale og koronavennlige arrangementer – følg oss i sosiale media for å holde deg oppdatert, eller sjekk ut våre arrangementer på samskipnaden.no

Vi ber deg som beboer til å etterleve følgende:

 • Vi ber deg holde deg oppdatert på de offisielle retningslinjene fra helsemyndighetene. Disse endres stadig, så vi oppfordrer deg til å daglig oppsøke oppdatert informasjon (www.fhi.no).
 • Ved mistanke om smitte ber vi deg oppsøke medisinsk hjelp i tråd med FHI sine retningslinjer.
 • Ved konstatert smitte ber vi deg kontakte oss på telefon 992 23 152
 • Alle har selv ansvar for daglig renhold i eget rom, felleskjøkken og andre tilstøtende felles fasiliteter. Det er hengt ut vaskelister på hvert felleskjøkken som dere kan benytte.
 • Beboere oppfordres til å ha et særlig fokus på håndhygiene, holde anbefalt avstand og bli hjemme hvis du har symptomer (www.fhi.no).

Retningslinjer rundt sosiale sammenkomster:

 • Det er lov å arrangere sosiale sammenkomster i fellesareal under forutsetning at man klarer å overholde FHIs regler for Arrangementer, samlinger og aktiviteter med tanke på antall deltagere og avstand.
 • Vi anbefaler at det kun er de som bor sammen som benytter seg av fellesarealene som kjøkken og stue.
 • Vi anbefaler at besøk på fellesarealer begrenses til et minimum.
 • Sammenkomster eller fester som bryter med Samskipnadens øvrige ordensregler er ikke lov*.

* utdrag fra leiekontrakt

Ro og orden: Respekter hverandres arbeidsro, vis hensyn til dine medboere. Det skal være stille i boligen samt på eiendommen for øvrig fra kl. 2300 på hverdager og kl. 2400 i helgene. Støy og bråk, samt bruk av musikkanlegg, må ikke være til sjenanse for andre beboere. Dette gjelder hele døgnet. Den enkelte beboer er ansvarlig for sine gjesters opptreden.


For deg som er/skal i karantene:

 • Hvis du kommer fra land med karanteneplikt, skal du i karantene ved ankomst studiestedet (www.fhi.no).  Karantenetiden er for tiden 10 dager, se FHI.no for mer informasjon. Reglene endres fortløpende, og det er derfor viktig at du holder deg oppdatert.
 • Alle beboere som kommer fra land med karanteneplikt, og som ankom studiestedene; Tromsø, Harstad, Narvik og Alta etter 13.08.2020, gjennomfører sin karantene i en egen «karantenebolig» som Samskipnaden fremskaffer. Etter endt karantenetid flyttes beboeren tilbake til sin permanente studentbolig.

Samskipnaden har innført følgende tiltak som gjelder inntil videre:

 • Økt renhold i fellesarealer med særlig fokus på forebyggende smittevask.
 • Separat karantenebolig for beboere som ankommer studiestedet fra og med 13.08.2020. Dette gjelder for Tromsø, Alta, Harstad og Narvik.
 • Stenging av en del fellesarealer.
 • Ekstra såpe og papir i felleskjøkken.

Trenger du noen å prate med?

Samskipnaden tilbyr gratis rådgivning gjennom Studentrådgivinga dersom du ønsker å snakke med noen. Du kan bestille videosamtale, telefonsamtale eller bestille time til fysisk møte.

Studentrådgivinga har taushetsplikt, og ingen ventetid. Timebestilling kan gjøres på telefon 77 64 90 50, eller på samskipnaden.no/helse