Serveringssteder
Søk bolig
Min side

Trivselsverter (Tromsø)

Trivselsvertene er studenter som selv bor i studentboligen, ansatt av Samskipnaden for å være en positiv kontaktperson mellom de øvrige beboerne og oss.

Oppdatert: 21.09.2022

Deres primære oppgave er å ha kontakt med beboerne og skape trivsel og et godt og sosialt bomiljø i studentboligen. De skal blant annet arrangere sosiale sammenkomster og beboermøter/kjøkkenmøter. De trivselsvertene som er ansatt på flere enn ett kjøkken har også ansvar for å fordele fellesoppgaver der.

Kjerstin Carlson

Trivselskoordinator / Tenant Welfare Coordinator

kjerstin.carlson@samskipnaden.no992 51 312

Tromsø