Fordelsprogram
Boligportal
Min side

Trivsel og boregler

Når mange bor sammen er det viktig å ta hensyn til hverandre. Vi har derfor i tillegg til leiekontrakten, flere boregler som alle våre beboere må følge.

Oppdatert: 31.08.2020

Vask av fellsarealer

Alle har ansvar for at fellesarealer skal være ryddige og rene. Det er lurt å ha felles kjøkkenmøte for å bli enig om vaskeliste så alle får hver sin tur å ha hovedansvaret.

Dersom det er vanskelig å få folk med på felles kjøkkenmøte, eller dere opplever andre utfordringer med felles renhold, kan dere ta kontakt med vår trivselskoordinator, Kjerstin. Hun kan hjelpe til både med innkalling og eventuelt være tilstede på møtet.

Røyking

Alle Samskipnadens boliger er røykfrie. Det gjelder alle boenheter og fellesarealer.

Ro og orden

Respekter hverandres arbeidsro og vis hensyn til dine medboere. Det skal være stille i boligen og på eiendommen fra kl. 23.00 på hverdager og kl. 00.00 i helgene. Støy og bråk skal ikke være til sjenanse for andre beboere. Dette gjelder hele døgnet. Den enkelte beboer er ansvarlig for sine gjesters opptreden. Skal du ha overnattingsgjester over flere dager må dette meldes til utleier. Du må i tillegg informere dine medboere som du deler fellesareal med.

Husdyr

I utgangspunktet er det ikke tillatt med husdyr på studentboligene. I noen tilfeller kan det allikevel tillates av Samskipnaden, og kun så lenge det ikke er til ulempe for andre beboere.

På studenthyblene er det totalforbud mot kjæledyr. Dette er grunnet i problematikk rundt fellesarealer, felles innganger og allergi.

I Tromsø er leilighetene på Storelva spesielt godt egnet til kjæledyrhold, og her tillater vi at beboere har dyr. Du må fortsatt sende en søknad om tillatelse til Samskipnaden på forhånd.

Bor du på annet campus i studentleiligheter med egen inngang, kan du også søke om tillatelse til å ha dyr, men her må du ha ekstra gode grunner. Du er også avhengig av at beboerne rundt deg synes det er ok. En tillatelse til å ha dyr kan også trekkes tilbake når som helst hvis dyret er til sjenanse for andre.

Vi setter som krav at hunder, katter og kaniner er ID-merket, og katter og kaniner må være kastrerte.

Klage

Folk lager lyd bare ved å bo og bevege seg på hybelen. Folk produserer rot og søppel når de lager mat. Det er normalt. Folk opplever bråk og rot forskjellig.

Men opplever du støy ut over det akseptable (og særlig etter kl. 23.00/24.00) eller at de du deler kjøkken med ikke rydder, vasker eller kaster søppel, kand du sende en klage til Samskipnaden.

Hvordan går du fram for å klage

Trakasering, ubehag eller krenking

Opplever du trakassering, ubehagelig eller krenkende atferd, som du er usikker på hvordan du skal håndtere, kan du maile eller snakke med trivselskoordinator Kjerstin Carlson. Hun har kontor i Servicesenteret i Teorifagbygget, Hus 2.

Andre klager

Start med å si ifra til den det gjelder. Du kan banke på døra til den du mener bråker for mye eller ikke rydder og vasker etter seg. Si ifra til vedkommende på en hyggelig måte, uten å være sint. Fortell hva du reagerer på. Vær forberedt og vær tydelig.

Send en skriftlig klage

Dersom det ikke blir noe bedre etter at du har sagt ifra, kan du sende en skriftlig klage til kjerstin.carlson@samskipnaden.no eller legge inn en klage på MinSide. Vi sender en mail til den du klager på og informerer om klagen, viser til regelverket og ber om å få en tilbakemelding.

Veien videre

Dersom saken ikke løser seg etter dette, vil vi vurdere hva som er hensiktsmessig reaksjon videre i saken. Hva vi gjør, er avhengig av hvor alvorlig eller vanskelig saken er. Ofte ber vi om en samtale for å få den påklagedes syn i saken. Ved gjentatte alvorlige brudd på leiekontrakt og trivselsregler, kan vi si opp leietaker eller ikke gi leietaker ny kontrakt.

Nyheter

Se alle nyheter