Loyalty program
Housingportal
My page

News List

All
Health
Housing
Dining
Student Life
Gym
Day Care

Showing 31 of 31 articles


Housing

Vi har ledige studentboliger i dag!

Studiestart er i gang, og studentboligene begynner å fylles opp. Vi har mange ulike områder og type boliger. Om du har søkt bolig og ikke blitt tildelt en enda, anbefaler vi å utvide søkelisten til å inkludere flere boligområder. Da har du større sjanse til å få bolig dette semesteret. Vi har for tiden ledige boliger i Alta, Narvik og Tromsø.

TromsøAltaNarvik
Housing

Egne boliger til studenter i karantene

Samskipnaden leier egne boliger til internasjonale studenter som må sitte i hjemmekarantene! Internasjonale studenter som må rett i hjemmekarantene kan nå gjøre det uten fare for å utsette øvrige beboere i Samskipnadens studentboliger for mulig smitte. Inntil nå har internasjonale studenter måttet gjennomføre hjemmekarantene i den studentboligen de har fått tildelt ved ankomst til studiestedet. Dette var en løsning som skapte uro blant de øvrige beboerne i bofelleskapet, men som var lovlig og i henhold til FHIs smittevernregler. «Løsningen var ikke optimal, og etter Regjeringens innstramming av smittevernregler onsdag 12.august fikk vi forhandlet frem en bedre løsning for studenter som må rett i hjemmekarantene» sier Vebjørn Jacobsen, Boligsjef i Norges arktiske studentsamskipnad. Direktør i Samskipnaden Hans Petter Kvaal forteller at både Regjeringens skjerpede reiserestriksjoner og den bekymringen studenter og lokalsamfunn uttrykte for praksisen vi hadde om gjennomføring av hjemmekarantene i bofelleskap, gjorde at vi tok grep. «Vi har jobbet frem gode løsninger. I Tromsø har vi fått en avtale med Total Eiendom om å leie boliger som kan brukes som karanteneboliger til de nye internasjonale studentene. I Alta, Narvik og Harstad har vi omdisponert egnede hybler, og stiller egen bygningsmasse til disposisjon. Denne løsningen vil bli tatt i bruk fra og med torsdag 13.august for de aktuelle utenlandske studentene som ankommer fremover». På denne måten kan internasjonale studenter som må rett i hjemmekarantene nå gjøre det uten fare for å utsette øvrige beboere i Samskipnadens studentboliger for mulig smitte. I praksis betyr dette at studenter som kommer tilreisende, flytter midlertidig inn på Cortenbygget på Vervet til karantenetiden er gjennomført før de flytter inn i sitt nye hjem hos Studentsamskipnaden.

TromsøAltaHarstadNarvik