Today's menu
HousingportalApply for housing!
My page

News List

All
Health
Housing
Dining
Student Life
Gym
Day Care
Samskipnaden

Showing 46 of 46 articles


Health
Student Life
Gym

Utforsk nærmiljøet, få Trimpoeng

Samle trimpoeng i konkurranse med studenter fra hele Nord-Norge og vinn kule premier. Vi har laget turer og aktiviteter som passer for alle.

TromsøHarstadNarvik
Housing

Egne boliger til studenter i karantene

Samskipnaden leier egne boliger til internasjonale studenter som må sitte i hjemmekarantene! Internasjonale studenter som må rett i hjemmekarantene kan nå gjøre det uten fare for å utsette øvrige beboere i Samskipnadens studentboliger for mulig smitte. Inntil nå har internasjonale studenter måttet gjennomføre hjemmekarantene i den studentboligen de har fått tildelt ved ankomst til studiestedet. Dette var en løsning som skapte uro blant de øvrige beboerne i bofelleskapet, men som var lovlig og i henhold til FHIs smittevernregler. «Løsningen var ikke optimal, og etter Regjeringens innstramming av smittevernregler onsdag 12.august fikk vi forhandlet frem en bedre løsning for studenter som må rett i hjemmekarantene» sier Vebjørn Jacobsen, Boligsjef i Norges arktiske studentsamskipnad. Direktør i Samskipnaden Hans Petter Kvaal forteller at både Regjeringens skjerpede reiserestriksjoner og den bekymringen studenter og lokalsamfunn uttrykte for praksisen vi hadde om gjennomføring av hjemmekarantene i bofelleskap, gjorde at vi tok grep. «Vi har jobbet frem gode løsninger. I Tromsø har vi fått en avtale med Total Eiendom om å leie boliger som kan brukes som karanteneboliger til de nye internasjonale studentene. I Alta, Narvik og Harstad har vi omdisponert egnede hybler, og stiller egen bygningsmasse til disposisjon. Denne løsningen vil bli tatt i bruk fra og med torsdag 13.august for de aktuelle utenlandske studentene som ankommer fremover». På denne måten kan internasjonale studenter som må rett i hjemmekarantene nå gjøre det uten fare for å utsette øvrige beboere i Samskipnadens studentboliger for mulig smitte. I praksis betyr dette at studenter som kommer tilreisende, flytter midlertidig inn på Cortenbygget på Vervet til karantenetiden er gjennomført før de flytter inn i sitt nye hjem hos Studentsamskipnaden.

TromsøAltaHarstadNarvik