Familier med inntekt under 500 500 kan søke om redusert betaling i barnehage. I tillegg har familier med inntekt under 428 000 rett til gratis kjernetid for barn født 2014 eller tidligere (tre siste år i barnehagen).

Her finner du søknadsskjema og mer informasjon om redusert foreldrebetaling