Du kan søke barnehageplass hele året, men du må søke innen 1. mars for å komme med i hovedopptaket. Man søker på nettsidene til Narvik kommune.

Tilbud om barnehageplass kommer via e-post til hovedsøker. Det er derfor viktig at dere oppgir korrekt epost-adresse.

Søk barnehageplass her