Trenger du lege eller tannlege? 

Legehjelp

Alle studenter som flytter til Tromsø har rett til fastlege her uten å melde flytting til folkeregisteret.

Studenter som har flyttet innenfor Norge, og meldt flyttingen til folkeregisteret, kan få tilbake tidligere fastlege om de flytter tilbake til opprinnelig kommune innen tre år, dette gjelder også selv om listen til din tidligere fastlege er full.

Informasjon om rett til fastlege.

Dersom du skal oppholde deg i Tromsø over lengre tid anbefales du å skaffe deg fastlege i Tromsø. Dersom du ønsker å bytte til en fastlege i Tromsø kan du lese mer om dette på Helsenorge.no

Et fastlegebytte er gyldig fra førstkommende måned, dersom du trenger time hos lege i mellomtiden er det Tromsø kommunale legevakt du skal henvende deg til. Studenter uten fastlege i Tromsø kan bruke Tromsø kommunale legevakt som er åpen for disse hele dagen, deres telefonnummer er 116117.

For personer med fastlege og som trenger legehjelp etter kontortid er legevakta åpen fra kl 1600 og hele dagen i helger/høytider. Legevakta har samme takster som legekontorene, men har et kvelds- og helligdagstillegg. Her finner du oversikten over ledige fastleger i Tromsø.

Dersom du har spørsmål ang vaksiner finner du mer informasjon på Tromsø kommunes hjemmeside.

Tannlegehjelp

Dersom det er behov for akutt hjelp kan du ta kontakt med Tannlegevakta 908 22 371, vær obs. på at dette kan bli kostbart da dette er en akuttbehandlings enhet.

Tannlegevakta er åpen til følgende tider: Lørdager, søndager og bevegelige helligdager fra kl. 12.00 til 14.00.

NB! Tannlegevakten er samlokalisert med Sør-Tromsøya tannklinikk, Strandvegen 13, vis-a-vis fylkeshusets hovedinngang.

Det finnes en rekke private tannleger i Tromsø, komplett liste vil du finne med et søk på gulesider.no. De offentlige tannlegene i Tromsø finner du på Troms fylkeskommunes hjemmesider.