Grupper og kurs

Studentrådgivinga arrangerer flere kurs for våre studenter som trenger hjelp til å takle hverdagen. 

 

Yoga og meditasjon

Sliter du med konsentrasjonen? Vi hjelper deg til bedre fokus og gir deg en god start på dagen. Du lærer teknikker som gir deg økt fokus og konsentrasjon i hverdagen.

Tilbudet er et samarbeid mellom Studentrådgivinga og Studentidretten, og det er gratis å delta!

Tirsdager kl 8.00 - 9.00 på Kraft Sportssenter (medlemskap ikke nødvendig), Ingen krav om påmelding, bare meld deg i resepsjonen når du kommer.

Oppstart 20. august

Selvtillitsgruppe
Dette er en gruppe for deg som ønsker å bli tryggere sosialt og bedre kjent med deg selv i samspill med andre. Gjennom ulike oppgaver og samtaler øver vi på å bli mer sikker sosialt, å uttrykke følelser og tørre å si imot andre og vi jobber med å bedre selvbildet. Gruppen går over syv tirsdager fra kl. 16:15-18:15.

Påmeldingsfrist: 13. september

Oppstart: 24. september

 
 
 Fersk på UiT

Er du ny i Tromsø og ny på universitetet? Da har Studentrådgivinga gleden av å tilby gratis workshop nettopp for deg.

En workshop handler om å jobbe i grupper og dele erfaringer og tanker, lære av hverandre og bli litt kjent. Dette kan være nyttig både i forhold til å få ny innsikt og nye venner på tvers av hva man studerer.

Vi vil fokusere på det å være student, hva som er bra og hva som er nytt og annerledes. Og hvordan er det å studere og bo i Tromsø.

Workshopen avsluttes med gratis pizza. Begrenset antall plasser – første til mølla.

 

To mulige datoer:       Mandag 2. september kl. 17-20 (på norsk)

Onsdag 4. september kl. 17-20 (på engelsk, mix av norske/internasjonale studenter)

Ta ordet

Dette kurset er for deg som ikke tør å snakke/ta ordet i små eller store grupper, og som kjenner kroppslig ubehag som f.eks hjertebank, svetting, rødming bare ved tanken på å skulle gjøre det. Gruppa går over 4-5 ganger kl 1600-1900.

Påmeldingsfrist: 

Oppstart: 24. oktober 

Tankevirus 

Tankevirus er et kurstilbud til deg som sliter med mild depresjon eller nedstemthet, og/eller angst. Kurset er utviklet av norske psykologer og forskere, og er basert på grunnprinsipper fra kognitiv atferdsterapi.

Dette mestringskurset vil gi deg kunnskap om hvordan tanker påvirker hverdagen, og redskaper som kan hjelpe deg til mindre grubling og bekymring.

Kurset har en varighet på 3 dager, 1,5 timer per gang.

 

Påmeldingsfrist:

Kursdager: 28. og 30. oktober + 4. november kl 1630-1800

 

Meld deg på her

Husk at du ikke må sende sensitive personopplysninger via skjema på nettsidene våre. Dette inkluderer blant annet helseopplysninger om deg selv og andre. Samskipnadens personvernserklæring.
.