Bli en tryggere student

Har du det litt tungt i studenthverdagen? Få tilbake mestringsfølelsen på kurset med studentrådgivinga!

Det å være ung-voksen og student er utfordrende, men det gir også muligheter for utvikling. Som student trenger du å ha gode rutiner i forhold til studiene. Det er høye prestasjonskrav, tidspress og mange eksamener. Samtidig skal du fungere sosialt, og klare å skape nye relasjoner og vennskap i studietiden. Studietiden skal være en tid med både faglig og ikke minst personlig utvikling.  

Flere studenter opplever press og stress av alle disse forventningene til livet. Dette kan gi opplevelser av nedstemthet, ensomhet, lavere selvfølelse og en kan få motivasjonsproblemer.

Meld deg på kurset "Tryggere student" for å få hjelpe til å mestre hverdagen som student, og for å bli tryggere på deg selv både sosialt og faglig. 

Tidligere deltagere på kurset har gitt tilbakemelding på at det hjalp dem mye i hverdagen og til å bli mer trygg på seg selv. De fikk motivasjon og energi til å studere og utvikle seg både faglig og personlig. 
 

Påmeldingsfrist: 1 januar 2020.

Kurset foregår på norsk. 
Kurset har plass til maks 10 deltakere og er gratis. 

Kurset vil gå på vårsemester over 8 møter.

Se link om det å være student: 

https://khrono.no/kjos-peder-kjos-psykisk/ja-studietiden-er-vanskelig/2…

 

Meld deg på hos Studentrådgiver Line Ditlefsen

Mobil 92 46 62 30