Studentrådgivinga skal gjennom rådgiving bidra til livs- og studiemestring slik at studenten kan gjennomføre studiet.

Målet er å hjelpe studenter til å få en bedre livssituasjon, og bidratil å unngå forlengelse av studiet og frafall.

Tilbudet skal er lett tilgjengelig, det er gratis og tilpasset studenters behov. Vi har taushetsplikt.

Ledelse studenthelse

 

Health Hammerfest

Bestill time

Send e-post eller ring til:

radgiving@samskipnaden.no

//

77 64 90 50

Merk e-posten med studiested eller oppgi dette ved bestilling av time over telefon