Samskipnadens styre

Styret i Norges arktiske studentsamskipnad består av representanter fra studentene ved UiT Norges arktiske universitet, ansatte ved UiT Norges arktiske universitet og ansatte i Samskipnaden.

 

 

Martine
Tennholm
Vara styremedlem student

 

Styrets varamedlemmer 

 

 

Linn
Bruholt
Vara styremedlem student

 

Adrian
Traasdahl
Vara styremedlem student