Samskipnadens styre

Styret i Norges arktiske studentsamskipnad består av representanter fra studentene ved UiT Norges arktiske universitet, ansatte ved UiT Norges arktiske universitet og ansatte i Samskipnaden.

Ellen
Strandli
Pedagogisk leder Gearpmas / Ansatterepresentant i styret