Norges arktiske studentsamskipnad er velferdsorganisasjonen for de 16000 studentene som er tilknyttet UiT – Norges arktiske universitet og UNIS Universitetsstudiene på Svalbard.

Vår oppgave er å sørge for gode rammer i studietida slik at studentene opplever mestring, trivsel og trygghet. Det gjør vi gjennom tilbud om studentboliger, rådgiving, barnehager, mat og drikke, idrett og studenthus. Vi har alltid studenten i fokus.

Samskipnaden har omkring 450 ansatte, og våre tilbud er tilknyttet campusene i Alta, Hammerfest, Harstad, Narvik, Svalbard og Tromsø.

Vår visjon er For studenten og våre verdier er engasjert, imøtekommende og nytenkende.

Studentboliger

Samskipnaden eier og driver boligområder med over 3000 hybler og leiligheter for studenter i Alta, Hammerfest, Harstad, Narvik, Svalbard og Tromsø. Disse er fordelt på hybler, parleiligheter, familieboliger og boliger for personer med nedsatt funksjonsevne. Alle studenter ved UiT kan søke bolig hos Samskipnaden. Internasjonale studenter, studenter under 23 år og søkere med nedsatt funksjonsevne prioriteres ved utleie av boliger. 

Samskipnaden planlegger ytterligere utbygginger i  Harstad og på Svalbard de neste årene.

 

Mat og drikke

Samskipnaden driver spisesteder ved UiTs campuser i Alta, Harstad, Narvik og Tromsø. Våre kafeer, kaffebarer og puber har tilsammen over 1000 sitteplasser og tilbyr studenter og ansatte et stort utvalg av mat og drikke i trivelige omgivelser. I tillegg driver vi fire elevkantiner på videregående skoler, hvorav to er i Harstad og to er i Tromsø. 

Studentbarnehager

Samskipnaden eier og driver til sammen syv studentbarnehager i Tromsø, Alta og Narvik. Hver dag gir våre dyktige ansatte et godt pedagogisk tilbud til over 400 barn. Alle våre studentbarnehager ligger i nær tilknytning til campusområdene i hver by, eller i umiddelbar nærhet til våre studentboliger.

Studentbarnehagene har et tilbud tilpasset studenters behov og har ekstra studentrettede tilbud som eksamensgaranti og lørdagsåpne barnehager i eksamensperioder. Alle våre barnehager serverer næringsrik og sunn mat, og naturen er vår største lekeplass. Tromsøs fem studententbarnehager har et felles overordnet fokusområde "Hundre verdener å oppdage! Lek, samspill og relasjoner i barnehagen." Og en av Tromsøs barnehager har en avdeling for barn med samisk bakgrunn. Her får barna utvikle sitt samiske språk og oppleve stolthet over kulturen sin.

Nyland studentbarnehage i Alta har barnehageåret 2020/2021 ekstra fokus på «Relasjonskompetanse.» I Narvik har Soria Moria studentbarnehage realfag som satsningsområde.
 

Studentrådgiving

På studentrådgivinga tilbyr vi hjelp og støtte til å løse opp i personlige problemer som kan gjøre studentlivet ekstra vanskelig. Her møter du kompetente fagfolk som har bred erfaringsbakgrunn. Vi har tilbud om studentrådgiving til studentene i Alta, Hammerfest, Harstad, Narvik og Tromsø. 

Tilbudet er gratis for studenter ved UiT, henvisning er ikke nødvendig og vi har kort ventetid. 

Under Studentrådgivinga finner du også Studenthelsestasjonen og prosjektet "Studier med støtte". 

Studentidretten

Samskipnaden har som mål å tilby et studenttilpasset og allsidig treningstilbud som gir overskudd og energi til studiene. Vi har flere ulike treningsarenaer der vi tilbyr trening og aktiviteter som passer for alle - til studentvennlige priser. 

Samskipnaden eier og driver Kraft studentidrettssenter og Elverhøy studenttreningssenter, begge i Tromsø. Kraft har Tromsøs mest allsidige treningstilbud med sentral beliggenhet på universitetsområdet og studentvennlige priser. Vi kan tilby alt fra aerobic- og sykkeltimer til hallidrett og klatring. Våren 2015 åpnet vi Alta studenttreningssenter på campus Alta. I Narvik driver studentidretten treningssenteret Stamina HEI, som ligger på campusområdet.

Studenthus

Norges arktiske studentsamskipnad eier studenthusene i Alta og Tromsø, og driver studenthuset i Harstad sammen med studentene.

Alta er det Studenhuset City Scene som er studentenes storstue. Her arrangeres konserter og er et naturlig utested i Alta. Eget spiseri i tilknytning til studenthuset tilbyr en spennende meny i flotte lokaler sentralt i Alta sentrum. 

Studentsamfunnet Driv i Tromsø er Nord-Norges største konsertarrangør og blir drives på frivillig basis av studentene i Tromsø. Til enhver tid er det rundt 100 aktive frivillige som jobber på Driv, og i april 2014 åpnet Driv i nye, flotte lokaler i Tromsø sentrum. Driv er både et studenthus og et studentsamfunn, og et stort antall studentorganisasjoner og -grupper er tilknyttet fellesskapet på huset. 

I Harstad driver Samskipnaden Ludo Bar & Scene, et konsertlokale og utested som ligger vegg i vegg med universitetet, i sentrum av Harstad. Ludo driftes av studenter ved Norges arktiske universitet, campus Harstad, på frivillig basis.

Tekniker'n er studentenes egen studentkro ved UiT campus Narvik. Kroa ligger i underetasjen på campus og har åpent to ganger i uka, onsdager og fredager. Tekniker'n drives av frivillige studenter.

Bokhandel

Samskipnaden er deleier i studentbokhandelen Akademika Tromsø - Nord-Norges største bokhandel med hovedutsalg i UB-kjelleren på campus Tromsø.

Strategisk plan 2020-2025