Besøksadresse:

Norges arktiske studentsamskipnad
Nøkkelstien 18, 9510, Alta

Postadresse:

Norges arktiske studentsamskipnad

Nøkkelstien 18, 9510, Alta

 

Administrasjon/Fellestjenester 
Bolig

Studentboligene 
Follumsvei 4 Nyland inngang F

E-post: alta.bolig@samskipnaden.no

Tlf: 78 45 05 25

 

Krisesituasjoner og innlåsingstjeneste utenom arbeidstid: Securitas AS, tlf. 951 81 711

Øvrige spørsmål om bolig utenom arbeidstid: Magnus Hammari, tlf. 913 84 377

Mat og drikke 

Rådgivinga
Alta studenttreningssenter

 Barnehagene
Åpningstider

Mandag, tirsdag og torsdag:
0930 – 1400

Onsdag:
0930 – 1500

Fredag: 
0930 - 1200