Samskipnaden studentliv - for studentforeninger

Gjennom Samskipnaden studentliv skal vi bidra til å styrke studentforeningene ved UiT.

I løpet av høsten 2017 startet vi å bygge opp tjenesten ved hjelp av et pilotprosjekt i Tromsø, og som nå gjennomføres i samarbeid med studentparlamentets arbeidsutvalg og deltakere fra TSI og Driv.

Dersom du har innspill til hvilke behov du eller dere i din studentforening har, er vi glade for å høre fra deg!