Informasjon om tiltak i Samskipnaden

Samskipnaden følger de gjeldene rådene fra RegjeringenFolkehelseinstituttet (FHI), samarbeider tett med UiT og følger den enkelte kommunes anbefalinger. 

--

The Arctic Student Welfare Organisation follow the current advise from the Norwegian Institute of Public Health and work closely with UiT and each municipality's recommendation. 

NOTE: International students do NOT have to leave the country even though the Norwegian government stated that everyone who does not have permantent residence must do so. We advise all international students to stay where they are.