SearchMy page
Unions
Borsklubben

Tromsø

Børsklubben UiT

Studentorganisasjon for børs- og finansinteresserte

Interesseforening

Børsklubben UiT er en studentorganisasjon for børs- og finansinteresserte ved Universitetet i Tromsø. Foreningens formål er:
1. å fremme kunnskap om og interesse for børs og finans, til studenter ved Universitetet i Tromsø.
2. å drive en konkurransedyktig portefølje.

Børsklubben UiT skal holde stands, events, seminarer og forelesninger for å bygge opp under finansinteressen ved Universitetet i Tromsø. Samt gjennom å drive en konkurransedyktig portefølje skal alle medlemmer inkluderes, og dermed skape oppslutning rundt emnet.

Kontaktinfo

E-post
borsklubbenuit@gmail.com
Facebook

More from unions

See all