SearchMy page
Unions
Congregatio Forensis

Tromsø

Congregatio Forensis Tromsø

Linjeforening for jusstudenter

Linjeforening

Congregatio Forensis er studentforeningen for deg som er interessert i en mer praktisk tilnærming til jussen og muligheter i næringslivet. Fra 1.1.2018 finnes Congregatio Forensis også i Tromsø, og er med det blitt en landsdekkende faglig studentforening.

Kontaktinfo:
E-post: tromso@forensis.no
Nettside
Facebook

More from unions

See all