SearchMy page
Unions
ECMA banner 01

Tromsø

EcMa HHT

Studentorganisasjon for studentene ved BFE-fakultetet

Linjeforening

EcMa er en studentorganisasjon for studentene ved BFE-fakultetet - UiT Norges Arktiske Universitet. De fungerer som tillitsvalgte for studentene og arrangerer diverse sosiale/faglige eventer

Kontaktinfo:
E-post: ecma.hht@gmail.com
Facebook

More from unions

See all