SearchMy page
Unions
Elsa

Tromsø

ELSA Tromsø

Internasjonal organisasjon av og for jusstudenter, med over 500 medlemmer i Tromsø

Linjeforening

Formålet er å bidra til bred juridisk innsikt og fremme gjensidig forståelse og samfunnsansvar blant jusstudenter og unge jurister.

Lokalgruppen ELSA Tromsø ble stiftet i 1998,og har over 500 medlemmer ved Det juridiske fakultet UiT, Norges arktiske universitet. Alle studentene på fakultetet er automatisk medlem i ELSA. Medlemsskapet innebærer at du har muligheten til å benytte deg av alle de faglige og sosiale aktivitetene ELSA har å tilby både ved eget fakultet, nasjonalt og internasjonalt.

Kontaktinfo:
E-post: president@elsa.no
Nettside
Facebook

More from unions

See all