SearchMy page
Unions
Farma uten grenser

Tromsø

Farmasøyter uten grenser

Hjelpeorganisasjon spesialisert på legemidler

Humanitær/ideell

Farmasøyter Uten Grenser er en hjelpeorganisasjon spesialisert på legemidler. FUG arbeider for at alle, uavhengig av økonomi og bosted, får de medisinene de har behov for, når de har behov for dem og at de er virksomme og sikre når de tas i bruk.

FUG Tromsø ble stiftet 2. februar 2012 etter initiativ fra farmasistudenter ved Universitetet i Tromsø. Gruppen har siden da hatt mange aktiviteter, som har gitt inntekter til ulike prosjekter, i tråd med FUG Norge sitt arbeid. Noen av aktivitetene de arrangerer er internasjonal kveld, aktivitetsdag, quizkveld, loppemarked og kakesalg.

Hittil har FUG Tromsø jobbet selvstendig og samarbeidet med blant annet flyktninghjelpen og Rahma IRF. I tillegg har FUG Tromsø vært involvert i bekjemping av falske legemidler gjennom FUG i Norden sitt Ghana prosjekt.

Kontaktinfo:

E-post:
fug.uitromso@gmail.com
Nettside
Facebook

More from unions

See all