SearchMy page
Unions
Fiskus

Tromsø

Fiskus

Skal ivareta og fremme interessene innen fiskeri- og havbruksnæringen hos studentene tilknyttet BFE

Linjeforening

Fiskus er linjeforeningen for fiskeri- og havbruksvitenskap. Deres oppgave er å skape et godt sosialt miljø for studentene på Norges Fiskerihøgskole ved å arrangere sosiale- og faglige arrangement.

Kontaktinfo:
E-post: fiskus_nfh@outlook.com
Facebook

More from unions

See all