SearchMy page
Unions
Foreninga Ui T

Tromsø

Foreninga

For teknologi- og realfagsstudenter

Linjeforening

Foreninga for Teknologi- og Realfagsstudenter.

Foreninga skal fremme samhold og godt kameratskap blant de studerende ved Fakultet for Naturvitenskap og Teknologi gjennom å arrangere møter av interesse og nytte for medlemmene.

Kontaktinfo:
E-post: foreninga.uit@gmail.com
Facebook

More from unions

See all