SearchMy page
Unions
Høyres studenter

Tromsø

Høyres Studenter Tromsø

Arbeider for en konservativ og fremtidsrettet politikk

Politikk

Som medlem i Høyres Studenter får du tilgang til et nasjonalt nettverk av liberalkonservative studenter. Du får muligheten til å delta i debatter om tema som er viktig for deg, enten det er studievilkår, næringspolitikk, forskningspolitikk, utenriks- og forsvarspolitikk, miljøpolitikk eller helsepolitikk.

Høyres Studenter har en rekke sosiale og faglige arrangementer spesielt tilpasset studenter både på lokalt og nasjonalt nivå. Du vil også få muligheten til å søke om deltagelse på utenlandskonferanser hos mange av søsterorganisasjonene i Europa.

Kontaktinfo:
E-post: tromso@hoyrestudent.no
Facebook
Nettside

More from unions

See all