SearchMy page
Unions

Tromsø

IAESTE Tromsø

Internasjonal organisasjon for utveksling av praktikantplasser

Arbeidslivsforeninger

“The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience” , IAESTE, er en uavhengig, non-profit og ikke-politisk studentutvekslings organisasjon. Studenter innen teknologi og realfag får betalt, studierelevant jobberfaring og kulturell erfaring i utlandet.

Kontaktinfo:
E-post: tromso@iaeste.no
Facebook
Nettside

More from unions

See all