SearchMy page
Unions
Juristforeningen jpeg

Tromsø

Juristforeningen i Tromsø

Jobber for at hverdagen til jusstudentene i Tromsø skal bli så bra som mulig

Linjeforening

Juristforeningen er en studentorganisasjon som jobber for at hverdagen til juss-studentene i Tromsø skal bli så bra som mulig. I løpet av året gjennomfører de flere arrangementer som blant annet Fadderuke, Jur-cup (fortballturnering), juss-fester og Isbjørnball.

Målet er å bidra til bedre kontakt på tvers av avdelingene og skape et godt sosialt miljø blant studentene. Hovedvekten ligger på det sosiale, men de har også en målsetning om å bidra på den faglige siden ved blant annet å tilby gjesteforelesninger.

Kontaktinfo:
E-post: leder@juristforeningen.eu
Facebook
Nettside

More from unions

See all