SearchMy page
Unions
Jusshjelpa

Tromsø

Jusshjelpa i Nord-Norge

Rettshjelpstiltak som drives av jusstudenter

Humanitær/ideell

Kontaktinformasjon:

Jusshjelpa i Nord-Norge er et rettshjelpstiltak som drives av jusstudenter. Jusshjelpas målsetning er å bedre rettshjelpstilbudet i Nord-Norge. Jusshjelpa skal ha en sosial profil og gi gratis rettshjelp til de som trenger det mest.

More from unions

See all