SearchMy page
Unions
Meget

Tromsø

Lektorforeningen Meget+

Frivillig forening av og for studentene ved lektorstudiet 8-13 ved UiT

Linjeforening

Meget+ er en frivillig forening av og for studentene ved lektorstudiet 8-13 ved UiT. Formålet er å skape et sosialt og profesjonsbevisst felleskap mellom alle studentene på studiet. De arrangerer en rekke ulike arrangementer for medlemmene igjennom studieåret.

Kontaktinfo:
Facebook

More from unions

See all